04.08.2017

Najwyższa dywidenda w historii PKN ORLEN

PKN ORLEN wypłacił dziś najwyższą w historii spółki dywidendę w wysokości 3 zł na akcję. To już piąty rok z rzędu, w którym Koncern, zgodnie ze strategicznymi założeniami, konsekwentnie realizuje wypłaty dywidendy.

Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z rekordowego zysku netto PKN ORLEN za rok 2016 na poziomie 5,36 mld zł blisko 1/4 trafi na rachunki akcjonariuszy spółki. Systematyczny wzrost dywidendy na akcję (DPS), zgodnie z celami strategicznymi PKN ORLEN, realizowany jest przy zachowaniu bezpiecznych parametrów finansowych, uwzględniając aktualną oraz prognozowaną sytuację Koncernu.

Łącznie na wypłatę dywidendy przeznaczono w tym roku 1,283 mld zł. Pozostała część zysku netto PKN ORLEN za 2016 r. trafi na kapitał zapasowy spółki. Do tej pory najwyższą kwotę dywidendy PKN ORLEN wypłacił za 2004 rok, kiedy wyniosła ona 2,13 zł na akcję. Z kolei w 2000 r. na pierwszą w historii dywidendę PKN ORLEN za rok 1999 przeznaczył 21 mln zł, czyli 0,05 zł na jedną akcję.