07.11.2018

Ministerstwo Finansów i PKN ORLEN łączą siły w walce z szarą strefą

  • Trzy nowoczesne wozy laboratoryjne, przekazał PKN ORLEN dla Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Mobilne laboratoria umożliwiają szybkie określenie składu ciekłych wyrobów energetycznych, w tym paliw ciekłych wwożonych do kraju oraz transportowanych na terenie Polski.
  • Kolejne dwa pojazdy wraz z wyposażeniem zostaną przekazane do końca listopada br.
    Wartość jednego mobilnego laboratorium to ok. 1,5 mln zł.

Rynek paliwowy to jeden z priorytetowych obszarów z punktu widzenia uszczelnienia systemu podatkowego. Cieszymy się, że współpraca z przedstawicielami branży układa się bardzo dobrze, o czym świadczy choćby dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za przekazanie jednostkom Krajowej Administracji Skarbowej mobilnych laboratoriów. Dzięki takim specjalistycznym pojazdom możemy w dowolnym miejscu wykrywać nielegalne paliwo, które jest zagrożeniem nie tylko dla silników samochodowych, ale przede wszystkim dla uczciwej konkurencji na rynku paliw – powiedziała Minister Finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Specjalistyczne samochody wyposażone w sprzęt laboratoryjny są wykorzystywane przez Krajową Administrację Skarbową do działań kontrolnych. W 2017 roku PKN ORLEN przekazał KAS dwa pojazdy tego typu. Łącznie z samochodami, które KAS otrzyma w listopadzie br. będzie to już siedem specjalistycznych pojazdów.

Wspieramy administracje rządową poprzez intensyfikację działań na rzecz ograniczenia szarej strefy. Zasady uczciwej konkurencji oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ma dla na nas ogromne znaczenie. Dlatego liczymy, że najnowocześniejszy sprzęt przekazany przez PKN ORLEN ułatwi dalsze ograniczanie nieprawidłowości rynkowych, a także pozwoli usankcjonować jak najwyższe normy na polskim rynku obrotu paliwami - powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Nowoczesny sprzęt to większa skuteczność

Efekty przeprowadzonych do tej pory kontroli, pokazują, że wykorzystanie laboratoriów mobilnych skutecznie ogranicza wprowadzanie do obrotu nielegalnych paliw w Polsce. W okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r. dwa mobilne laboratoria wykorzystywane przez KAS zakwestionowały blisko 20% wszystkich badanych próbek. Stwierdzono w nich niezgodność wartości parametrów uzyskanych w wyniku badania z wartościami wymaganymi przepisami dla deklarowanych towarów.

Szef KAS Marian Banaś podkreślił, że dobra współpraca administracji skarbowej z branżą paliwową przynosi wymierne efekty. Dzięki współpracy z PKN ORLEN mamy możliwość korzystania z najnowocześniejszego sprzętu, który pomaga nam osiągać coraz lepsze wyniki w zwalczaniu szarej strefy na rynku paliw. Uszczelnienie sektora paliwowego ma wpływ na dochody podatkowe budżetu państwa, a te stale rosną – zaznaczył wiceminister finansów.

W okresie styczeń - wrzesień 2018 r. były wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. o ok. 17,2 mld zł, w tej kwocie dochody z VAT to ok. 5,5 mld zł, a wpływy z akcyzy to prawie 2,4 mld zł.