10.08.2018

Powołano nowych Członków Zarządu PKN ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na dzisiejszym posiedzeniu powołała do składu Zarządu: Michała Roga na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar Handlu Hurtowego i Międzynarodowego oraz Armena Konrada Artwich  na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar Korporacyjny. Nowi Członkowie Zarządu zaczną pełnić swoje obowiązki od 1 września 2018 roku.

Dzisiejsze decyzje Rady Nadzorczej oznaczają, że Zarząd PKN ORLEN S. A. będzie od 1 września pracował w 7-osobowym składzie:

  • Daniel Obajtek - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  • Patrycja Klarecka - Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej
  • Józef Węgrecki - Członek Zarządu ds. Operacyjnych
  • Wiesław Protasewicz - Członek Zarządu ds. Finansowych
  • Zbigniew Leszczyński - Członek Zarządu ds. Rozwoju
  • Michał Róg - Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar Handlu Hurtowego i Międzynarodowego
  • Armen Konrad Artwich - Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar Korporacyjny.

Prezentujemy sylwetki nowych Członków Zarządu PKN ORLEN S.A.:

Pan Michał Róg

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w firmie TELE-FONIKA KABLE S.A., gdzie pracował jako: Wiceprezes ds. Sprzedaży – Sektor Dystrybucja i Energetyka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu Średnich i Wysokich Napięć, Dyrektor ds. Sprzedaży na Rynku Bałkańskim, Dyrektor ds. Handlu Krajowego, Dyrektor Biura Rynku Krajowego.

Od marca 2018 Członek Zarządu ds. Handlowych ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Od kwietnia 2018 Członek Zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach, Czechy

Pan Armen Konrad Artwich

Pan Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od stycznia 2018 roku dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, w latach 2016-2018 jako zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z obszaru prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji.

Jednocześnie od lipca 2016 roku członek Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki).

W latach 2011-2016 zatrudniony w Obszarze Prawnym Banku Zachodniego WBK S.A., gdzie odpowiadał za obsługę prawną bankowości inwestycyjnej w Pionie Global Banking & Markets.

Absolwent XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Za działalność pro publico bono odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodą Fundacji Polcul.