04.12.2019

Nagrody dla wolontariuszy Grupy ORLEN

Grupa ORLEN rozwija wolontariat pracowniczy. W tym roku już ponad 400 pracowników zaangażowało się w realizację blisko 20 inicjatyw prospołecznych, ekologicznych i edukacyjnych. Po raz pierwszy najlepsze projekty, koordynowane przez Fundację ORLEN, zostały nagrodzone na uroczystej gali połączonej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Najlepszym sposobem na zdrowy wzrost gospodarczy dla Polski i Polaków jest zbudowanie go na fundamencie solidarności i przedsiębiorczości. Obie te idee reprezentuje Fundacja ORLEN. Fakt, że pracownicy Grupy ORLEN, która jest strategiczna dla naszego kraju, angażują się w akcje charytatywne, zasługuje na podziw i uznanie – zaznaczył Premier Mateusz Morawiecki w liście, odczytanym podczas gali.

W konkursie na Wolontariat Roku nominacje uzyskało 13 inicjatyw zrealizowanych w tym roku przez pracowników Grupy ORLEN. Spośród nich w głosowaniu wybrano trzy najciekawsze. Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki oraz darowizny finansowe, które przekażą na wskazany przez siebie cel społeczny.

Doceniamy bezinteresowne zaangażowanie naszych pracowników, którzy poświęcają swój czas, aby jako wolontariusze pomagać innym. Realizowany przez nas program wolontariatu nie tylko wpisuje się w trendy wyznaczane przez rynek pracy. To przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania naszych pracowników, którzy dostrzegają w wolontariacie wiele korzyści, m.in. możliwość samorealizacji i rozwijania nowych umiejętności. Działania wolontariatu integrują pracowników również ze społecznościami, na rzecz których działają, wzmacniają poczucie społecznej odpowiedzialności i dają motywację do realizacji wspólnych celów – mówił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Najwięcej głosów zdobył projekt pt. „Odnowienie placu zabaw dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej we Franciszkowie”, zrealizowany przez pracowników Działu Maszyn Wirujących Petrochemii w Płocku. Wolontariusze zmodernizowali plac zabaw, boisko oraz miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu dla podopiecznych placówki. Dzięki ich zaangażowaniu w parku otaczającym placówkę postawiono też cztery nowe ławki i stół. Zwieńczeniem projektu był wspólny piknik z dziećmi i ich opiekunami.

Drugie miejsce w konkursie zajęli wolontariusze ORLEN Centrum Serwisowego z Opola, którzy wsparli młodą opolską organizację FREE – Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej, pomagając w remoncie korytarza placówki, a ponadto zorganizowali Dzień Dziecka dla jej podopiecznych.
Na trzecim miejscu uplasowali się pracownicy Biura Ochrony Środowiska i Zakładu Wodno-Ściekowego, którzy wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Płock posadzili las na terenie leśnictwa Brwilno.

Podczas gali zostały wręczone także nagrody specjalne. Wyróżnieniem Prezesa Zarządu PKN ORLEN została uhonorowana inicjatywa pt. „Kino dla Seniorów”, w którą zaangażowało się Biuro Relacji z Otoczeniem oraz Zespół Promocji Projektów Lojalnościowych. Przy wsparciu wolontariuszy odbył się specjalny seans filmowy dla 180 seniorów z podwarszawskich miejscowości. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli druhowie z Zakładowej Straży Pożarnej, którzy przed projekcją filmu przeprowadzili wykłady na temat udzielania pierwszej pomocy, zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Seniorzy mieli okazję przećwiczyć na fantomie zasady udzielania pierwszej pomocy.

Nagrodę Fundacji ORLEN za ponadprzeciętne zaangażowanie w program i szczególne promowanie idei wolontariatu wśród swoich pracowników otrzymała spółka ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych w Płocku.

Wolontariat pracowniczy funkcjonuje w Grupie ORLEN już od 15 lat. W tym czasie zrealizowano kilkadziesiąt długo- i krótkoterminowych projektów, których beneficjentami były tysiące osób.

Od tego roku wolontariat działa w nowej odsłonie. Pracownicy mogą zgłaszać swój udział w akcjach inicjowanych przez Fundację ORLEN lub prowadzić własne działania, związane np. z edukacją, ekologią, czy wsparciem osób w trudnej sytuacji. Fundacja ORLEN przygotowała osobny budżet grantowy, w ramach którego grupa wolontariuszy może otrzymać grant do 3 tys. zł na zaplanowany przez siebie projekt.