12.07.2019

PKN ORLEN wesprze lokalne inicjatywy społeczne w ramach programu „Moje Miejsce na Ziemi”

PKN ORLEN wesprze lokalne inicjatywy społeczne w ramach programu „Moje Miejsce na Ziemi”

Granty w wysokości 4 000, 7 500, 10 000 i 15 000 zł Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką. O wsparcie wnioskować mogą organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury.

Pierwsza edycja programu pokazała nam, ile wartościowych inicjatyw społecznych realizowanych jest w Polsce każdego dnia. Poznaliśmy wiele niebanalnych projektów i spotkaliśmy niezwykłych lokalnych liderów- ludzi zaangażowanych, z ponadprzeciętną motywacją i pomysłami, jak zmieniać swoje otoczenie na lepsze. – PKN ORLEN wspólnie z Fundacją „ORLEN - DAR SERCA” dołoży wszelkich starań, by pomóc im te pomysły zrealizować – mówi Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN.

Najlepsze inicjatywy tej edycji wybierze specjalna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji „ORLEN-DAR – SERCA” i PKN ORLEN. Szansę na zdobycie grantu będą miały przede wszystkim projekty wyróżniające się oryginalnością, które w największym stopniu przyczynią się do wprowadzenia pozytywnych zmian w lokalnym otoczeniu i zaktywizują mieszkańców do wspólnego działania. Zwycięskie projekty trzeba będzie zrealizować w terminie od 1 października 2019 r. do 14 czerwca 2020 r.

Programowi „Moje Miejsce na Ziemi” będzie towarzyszyło 50 spotkań na stacjach paliw ORLEN w całej Polsce, podczas których mieszkańcy będą mogli bliżej poznać zasady udziału w projekcie, skonsultować swoje pomysły z ekspertami, a także wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez Fundację.

Pierwsza edycja „Mojego miejsca na Ziemi” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zaledwie w ciągu dwóch tygodni złożonych zostało ponad 1000 wniosków. Finansowym wsparciem objęto blisko 300 projektów. Program zebrał również bardzo pozytywne opinie wśród lokalnych społeczności, które doceniły m.in. prosty i przyjazny formularz wniosku, brak konieczności posiadania wkładu własnego oraz szeroki zakres tematów, których dotyczyć może projekt. Szczegóły programu dostępne są na stronie: http://www.orlendarserca.pl/

PKN ORLEN wspólnie z Fundacją „ORLEN – DAR SERCA” od wielu lat wspiera społeczności lokalne na terenie całej Polski. Realizuje m.in. program pomocy strażom pożarnym. W ubiegłym roku 360 jednostek otrzymało rekordowe w historii programu dofinansowanie – łącznie ponad 2 mln zł. Fundacja pomaga też dzieciom z rodzinnych domów dziecka, organizując im m.in. wakacje nad polskim morzem. Wspiera także młodych ludzi w edukacji poprzez programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży i studentów (m.in. program stypendialny BONA FIDE), a także stypendia specjalne (m.in. „Stypendium dla Rodaka” dla studentów pochodzących z kresów wschodnich, a mających polskie korzenie).