12.11.2019

ORLEN rozwija sieć stacji paliw

​PKN ORLEN konsekwentnie inwestuje w rozwój sieci stacji paliw. Ruszyło postępowanie, które ma na celu rozszerzenie bazy wykonawców, z którymi spółka będzie współpracowała przy budowie nowych, odbudowie i modernizacji istniejących już stacji, w oparciu o długoterminowe umowy ramowe.

Generalne Wykonawstwo w zakresie budowy nowych i odbudowy już istniejących stacji paliw ma obejmować zarówno prace ziemne związane z instalacją infrastruktury podziemnej, jak i roboty wykończeniowe stacji. Zakłada również roboty drogowe związane z układami komunikacyjnymi realizowanych inwestycji i wykonanie niezbędnych przyłączy. W przypadku dużych modernizacji stacji paliw prace mają obejmować rozbudowę obiektów oraz ich przebudowę o wartości robót budowlanych powyżej 1 mln zł.

Realizowane postępowanie jest efektem dynamicznego rozwoju jednego z filarów naszej działalności, czyli segmentu detalicznego, który notuje rekordowe wyniki. Inwestujemy w sieć stacji paliw, budując nowe obiekty i unowocześniając te, które już istnieją po to, by jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów i utrzymywać konkurencyjność na wymagającym rynku sprzedaży detalicznej – mówi Michał Drewniok, Dyrektor Biura Zakupów Ogólnych PKN ORLEN.

Stacje sieci ORLEN są niekwestionowanym liderem na krajowym rynku. W tegorocznym raporcie IBRiS pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce” zajęły pierwsze miejsce w niemal wszystkich kategoriach. Jak wynika z raportu, klienci szczególnie doceniają jakość oferowanego na ORLENie paliwa oraz szeroką ofertę gastronomiczną. W ocenie niemal 80% uczestników ankiety, spośród ośmiu uwzględnionych w raporcie marek paliwowych, ORLEN jest najbardziej profesjonalny, innowacyjny i prestiżowy.

Szczegóły dotyczące postępowania zakupowego dostępne są pod linkiem
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/185438/supplier/status