17.10.2019

Wysoka jakość raportowania PKN ORLEN nagrodzona w konkursie „The Best Annual Report 2018”

Sprawozdawczość finansowa oraz raport zintegrowany PKN ORLEN zostały docenione w konkursie „The Best Annual Report 2018”. Koncern po raz piąty z kolei otrzymał II nagrodę specjalną w kategorii „Raport Zintegrowany” oraz tytuł „The Best of The Best” za modelowe raportowanie finansowe. Tytuł ten przyznawany jest firmom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w tym konkursie.

Mamy satysfakcję, że poziom naszej sprawozdawczości finansowej i pozafinansowej został tak wysoko oceniony przez jury Konkursu. Raporty roczne, obejmujące sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, a także raport zintegrowany, są cennym źródłem wiedzy na temat naszej działalności dla bliskiego i dalszego otoczenia. Rzetelne, kompleksowe informacje, zawarte w raportach, przygotowane zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami, są podstawą do szacowania ryzyka i podejmowania kluczowych decyzji przez inwestorów oraz naszych partnerów biznesowych – powiedziała Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, Dyrektor Wykonawczy PKN ORLEN ds. Zarządzania Finansami, Planowania i Sprawozdawczości.

Już po raz piąty PKN ORLEN zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat bieżących i planowanych działań Grupy ORLEN. Prezentuje proces budowy jej wartości, obrazuje sposób zarządzania ryzykiem, pokazuje jak analizowane są trendy makro i najnowsze regulacje, a także przedstawia szerokie spektrum działań z zakresu działalności pozafinansowej koncernu, między innymi zagadnienia środowiskowe, pracownicze, poszanowanie praw człowieka, działalność społeczną, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.

Układ publikacji i zawarte w niej treści opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez International Integrated Reporting Council. Działalność pozafinansowa, przedstawiona w raporcie, została przygotowana zgodnie z międzynarodowym standardem GRI Standards i poddana niezależnej weryfikacji.

Wiele interaktywnych narzędzi ułatwia użytkownikowi dostęp do szukanych w Raporcie Zintegrowanym treści - interaktywne wskaźniki efektywności, centrum tabel i wykresów, dokumentów oraz multimediów. PKN ORLEN jako partner Programu Dostępność Plus wprowadził w Raporcie specjalne udogodnienia, między innymi syntezator mowy, który pomaga osobom niedowidzącym w odczytaniu tekstu znajdującego się na stronie.

Organizatorem konkursu „The Best Annual Report 2018” jest Instytut Rachunkowości i Podatków, a partnerem strategicznym Giełda Papierów Wartościowych. Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Konkurs promuje firmy przygotowujące najlepsze skonsolidowane raporty roczne, sporządzone według MSSF/MSR (rynek regulowany) oraz według MSSF/MSR lub PSR (rynek NC), z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2018 jest dostępny pod adresem: raportzintegrowany2018.orlen.pl