09.06.2020

ANWIL z Grupy ORLEN zwiększy moce produkcyjne

Spółka ANWIL, należąca do Grupy ORLEN, zgodnie z planem realizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych, która zwiększy o ok. 50 procent jej zdolności produkcyjne, a tym samym konkurencyjność wobec zagranicznych producentów. Wartość strategicznej dla firmy i największej w województwie kujawsko-pomorskim inwestycji, która istotnie wzmocni polską gospodarkę, szacowana jest na ok. 1,3 mld zł. Po realizacji projektu powstanie 100 nowych miejsc pracy, a zysk operacyjny EBITDA włocławskiej spółki może wzrosnąć, według prognoz, o blisko 245 mln zł rocznie. Teren inwestycji odwiedził Andrzej Duda, Prezydent RP.

- Mam nadzieję że polska gospodarka szybko wróci na ścieżkę rozwoju. Jej siłą napędową są inwestycje realizowane przez rodzime firmy. ANWIL, spółka należąca do Grupy ORLEN, buduje kolejną linię do produkcji nawozów azotowych, która zwiększy jej możliwości produkcyjne, a co za tym idzie ochroni polski rynek przed napływem nawozów importowanych, głównie ze Wschodu. Inwestycja realizowana we włocławskiej spółce będzie realnym wsparciem dla polskich rolników i wkładem Grupy ORLEN w zapewnienie Polsce bezpieczeństwa żywnościowego – mówi Andrzej Duda, Prezydent RP.

W ramach trzeciej linii nawozowej, której budowa rozpoczęła się rok temu, na terenie włocławskiej firmy powstaną nowoczesne instalacje produkcyjne ciągu nawozowego. Inwestycja obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą.

- ANWIL jest bardzo ważnym aktywem w Grupie ORLEN, a wzmocnienie jego pozycji na europejskim rynku to jeden z naszych priorytetów. Dlatego realizujemy strategiczną, a zarazem jedną z największych pod względem wartości, inwestycję w historii włocławskiej firmy, także od czasu przejęcia w 2012 roku 100 proc. jej akcji przez Grupę ORLEN. Budowa trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. To istotne, ponieważ zakres prowadzonych działań jest szeroki i zaangażowanych jest w nie wielu krajowych, a także zagranicznych wykonawców. Nowa inwestycja to korzyści dla Grupy ORLEN i ANWILu, a przede wszystkim dla polskiej gospodarki i polskich rolników. Po zakończeniu projektu, co nastąpi w połowie 2022 roku, zapewnimy im dostęp do zwiększonego wolumenu produktów spełniających najwyższe światowe standardy – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Realizowana inwestycja umocni pozycję ANWILu nie tylko na rynku nawozów, ale także jako największego pracodawcy w regionie. Po jej zakończeniu zatrudnienie w spółce znajdzie kolejne 100 osób. Korzyści odniesie cała lokalna społeczność. ANWIL jest jednym z największych płatników podatków w województwie kujawsko-pomorskim. Za 2019 rok spółka odprowadziła ponad 100 mln zł podatku, z czego przeszło 43 mln zł zostało w regionie. W związku z rozwojem aktywów produkcyjnych kwota może wzrosnąć nawet o około 50 mln zł rocznie.

Dzięki inwestycji zdolności produkcyjne ANWILu wzrosną z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie, a portfolio produktowe firmy wzbogaci się o cztery rodzaje nawozów – saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli. Zwiększenie liczby produktów nawozowych zabezpieczy ANWIL na wypadek ewentualnego wprowadzenia w przyszłości zakazu obrotu saletrą amonową w Unii Europejskiej.

Na terenie budowanej instalacji kwasu azotowego i neutralizacji do tej pory wykonano szereg prac ziemnych. Przygotowano zaplecze pod prefabrykację rurociągów, odbyło się też palowanie w miejscu, gdzie stanie turbozespół i komin. Zakończyły się prace wylewania fundamentów pod zbiornik kwasu azotowego i kolumny absorpcyjnej. Jej elementy docierają do włocławskiej spółki i trwa ich spajanie. W ramach inwestycji powstanie również magazyn surowców. Wykonywane są też prace związane z powstaniem infrastruktury pomocniczej, koniecznej do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Włocławska firma rozpoczęła produkcję nawozów 48 lat temu, a pierwszą tonę saletry amonowej wytworzyła już 17 grudnia 1971 roku. Od lat 90. instalację do produkcji saletry systematycznie modernizowano, natomiast w 2000 roku uruchomiono instalację do wytwarzania saletrzaku. Na początku 2019 roku firma wyprodukowała 30-milionową tonę nawozów azotowych. Obecne moce wytwórcze stawiają ANWIL na drugim miejscu w Polsce.

Materiały prasowe: