10.06.2020

ORLEN ze Złotym Listkiem CSR

PKN ORLEN kolejny raz z rzędu został nagrodzony Złotym Listkiem CSR Polityki w zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie za 2019 r. Otrzymał również wyróżnienie za projekt budowy ładowarki prądu stałego o wysokiej sprawności na poziomie 97 proc. z wykorzystaniem węgliku krzemu.

Listki CSR Polityki to ranking działających w Polsce firm najbardziej zaangażowanych społecznie, które przygotowywane jest we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte.

W IX edycji, ankietę (przygotowaną na podstawie normy ISO 26000) wypełniło 96 przedsiębiorstw, z których 68 zostało nagrodzonych. Złoty Listek CSR Polityki otrzymało - 14 firm, Srebrny Listek CSR Polityki - 16 firm, a Biały Listek CSR Polityki - 38 podmiotów. Przegląd dotyczył konkretnych działań związanym z obszarami, takimi jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa, i zaangażowanie społeczne.

- PKN ORLEN nieprzerwalnie od sześciu lat otrzymuje najwyższą nagrodę jaką jest Złoty Listek CSR. W tym roku zostaliśmy także wyróżnieni za dobrą praktykę, która wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Stanowi to potwierdzenie, że jesteśmy firmą odpowiedzialną, która opiera swoje działania o najlepsze rozwiązania oraz stosuje międzynarodowe standardy w biznesie, w relacjach z interesariuszami i pracownikami. W obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa na świecie prowadzenie działalności w oparciu o odpowiedzialne praktyki zarządcze nabiera szczególnego znaczenia – powiedziała Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN.

W tegorocznej edycji Listków CSR również ANWIL - spółka Grupy Kapitałowej ORLEN, został nagrodzony Białym Listkiem CSR.