21.04.2020

„Orły Bezpieczeństwa” przyznane!

24 lutego miało miejsce uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów dla laureatów IV edycji konkursu „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny” organizowanego przez PKN ORLEN.

Nagrodę główną w tej edycji oraz statuetkę złotego „Orła Bezpieczeństwa” otrzymała firma ECOL Sp. z o.o.

Wyróżnienie i statuetkę srebrnego „Orła Bezpieczeństwa” przyznano Przedsiębiorstwu Robót Specjalistycznych „DEKAR” s.c. I. Janowski, M. Janowska.

Zwycięzcy konkursu nagrodzeni tytułem „Bezpieczny Wykonawca” uprawnieni są do posługiwania się nim przez okres najbliższych 2 lat, również w relacjach ze swoimi potencjalnymi klientami.

„Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny” to organizowany przez PKN ORLEN konkurs, służący upowszechnianiu i propagowaniu najlepszych praktyk stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a także promowaniu pracujących bezpiecznie wykonawców. Wyróżnienia przyznane przez Koncern są także potwierdzeniem najwyższych standardów jakie stosują kontraktorzy w zarządzaniu bezpieczeństwem.

W konkursie mogą wziąć udział firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat prowadziły prace inwestycyjne lub remontowe w PKN ORLEN i w tym czasie nie zanotowały żadnych wypadków na terenie Grupy ORLEN.

Kapituła konkursu ocenia przede wszystkim rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania BHP, osiągnięcia w zakresie poprawy warunków pracy, funkcjonowanie służb wykonawcy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, standardy nadzoru w realizacji prac szczególnie niebezpiecznych na terenie Grupy ORLEN oraz dodatkowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Ponadto uczestnicy konkursu oceniani są wg „Systemu ocen bhp wykonawcy” stosowanego w Spółce. Zgodnie z regulaminem w firmach, które zgłosiły się do konkursu jest przeprowadzony audyt w celu weryfikacji informacji podanych w ankiecie konkursowej. Audyty potwierdzające zgodność informacji zawartych w ankietach ze stanem faktycznym umożliwiają dalszą ocenę pretendentów do nagrody.

Nagrody i wyróżnienia laureatom IV edycji konkursu „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny” w imieniu Zarządu PKN ORLEN wręczyli podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: Józef Węgrecki - Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Tomasz Gościniak - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Materiały prasowe: