20.11.2020

PKN ORLEN planuje zakup spółki OTP

PKN ORLEN umacnia pozycję na rynku przewozów drogowych oraz inwestuje w rozwój i optymalizację procesów logistycznych. Jednym z elementów strategii w tym obszarze jest zakup spółki OTP - największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. Powstał on na bazie aktywów ORLEN Transport, którego sprzedaż do Grupy Trans Polonia została zainicjowana w listopadzie 2015 r. Transakcja umożliwi wzrost efektywności dotychczasowych procesów logistycznych w całej Grupie ORLEN. Z kolei pozostawienie marży przewoźnika w strukturach Koncernu pozwoli na ograniczenie kosztów. Przejęcie doświadczonego podmiotu z wysokimi kompetencjami w obszarze przewozów drogowych to efekt wnikliwych analiz branży transportowej i zachodzących w niej zmian w ostatnich latach. Wartość transakcji szacowana jest na ok. 89 mln zł.

- Logistyka to jeden z najbardziej kapitałochłonnych obszarów działalności firm. Dlatego każda optymalizacja kosztów w tym zakresie korzystnie przekłada się na osiągane wyniki. W ramach Grupy ORLEN na bieżąco prowadzimy integrację procesów logistycznych i szukamy nowych rozwiązań, które umocnią naszą pozycję na konkurencyjnym rynku i zwiększą jakość usług. Proces dezinwestycji spółki transportowej Grupy ORLEN realizowany był jeszcze w 2015 r. Dziś widzimy, że tworzenie własnych kompetencji w tym obszarze to skuteczny sposób na rozwój aktywów logistycznych, zwiększanie konkurencyjności i optymalizację kosztów. Stąd nasza decyzja o odzyskaniu perspektywicznych aktywów i zakupie przewoźnika drogowego – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zakup OTP jest spójny z zakładanymi kierunkami rozwoju oraz celami strategicznymi logistyki Grupy ORLEN. Rozbudowa własnych zasobów transportowych pozwoli na zachowanie pełnej kontroli nad produktem w całym łańcuchu logistycznym. Pozwoli też uzyskać wysoką elastyczność operacyjną w zależności od sytuacji podażowo-popytowej na rynku. Uzyskany efekt skali umożliwi zwiększenie synergii w segmencie transportu drogowego pomiędzy spółkami z Grupy ORLEN. Ograniczone zostaną także koszty transportu poprzez wzrost utylizacji floty.
Celem PKN ORLEN jest wzmocnienie pozycji na rynku przewozów drogowych. Dalszy rozwój spółki transportowej będzie możliwy dzięki poszerzeniu zakresu działalności w obszarze LPG, JET oraz sprzedaży hurtowej paliw, a także o dodatkowe grupy produktowe. Plany i strategia rozwoju logistyki Grupy ORLEN pozostawiają przestrzeń do współpracy z przewoźnikami zewnętrznymi. Docelowy model zakłada dywersyfikację mocy transportowych i osiągnięcie optymalnego poziomu struktury floty własnej do zewnętrznej.

Spółka OTP od czasu wejścia do Grupy Trans Polonia była intensywnie rozwijana zdobywając większe doświadczenie i rozszerzając kompetencje w obszarze transportu drogowego. Decyzja o przejęciu doświadczonego przewoźnika przez PKN ORLEN to efekt wnikliwych analiz branży transportowej i zachodzących w ostatnich latach zmian na rynku transportu. Zbudowanie własnych kompetencji logistycznych w ramach Grupy ORLEN pozwoli skutecznie odpowiedzieć na obecne, nowe wyzwania związane np. z potrzebą skracania łańcucha dostaw, czy szybkiego dostosowania się do oczekiwań klientów. Transakcja wpisuje się również w prowadzone przez PKN ORLEN procesy akwizycyjne, szczególnie przejęcie Grupy LOTOS. Połączona baza logistyczna w przypadku realizacji procesu będzie wymagała dużo większej elastyczności po stronie Grupy ORLEN, którą może zapewnić właśnie własna flota. Docelowo PKN ORLEN planuje konsolidację transportu drogowego w ramach jednego wyspecjalizowanego podmiotu.

OTP funkcjonując w ramach Grupy Trans Polonia od 2016 r. konsekwentnie rozwijało kompetencje w zakresie przewozu płynnych produktów niebezpiecznych (ADR) – mówi Dariusz Cegielski Prezes Zarządu Grupy Trans Polonia. Spółka uczestniczyła w tym czasie w intensywnym wzroście wolumenu przewożonych produktów, co było wynikiem dobrej koniunktury gospodarczej i rozwoju rynku krajowego w zakresie konsumpcji paliw płynnych. Poza sektorem paliwowym, w Trans Polonii funkcjonują inne istotne dywizje, które wymagają dalszego rozwoju i otwierają przed spółką szereg możliwości dalszego funkcjonowania na rynku międzynarodowym. Spółka realizuje z powodzeniem strategię rozwoju opublikowaną w 2017 roku, która zakłada wieloletni program inwestycyjny, związany przede wszystkim z międzynarodową logistyką płynnych produktów chemicznych oraz międzynarodowymi przewozami intermodalnymi płynnych surowców.  Sprzedaż OTP wpłynie pozytywnie na realizację tych planów, ponieważ pozyskane ze sprzedaży środki finansowe pozwolą przyspieszyć realizację ww. celów.

Jako podmiot specjalizujący się w logistyce płynnych surowców, współpracujący z wieloma światowymi koncernami, szanujemy koncepcję PKN ORLEN, która będzie realizowana przy wykorzystaniu OTP. Cieszymy się iż Spółka znajdzie się w strukturach koncernu, dzięki czemu będzie mogła dalej prężnie się rozwijać – dodaje Prezes Cegielski.

Budowa własnych kompetencji przewozowych ułatwi też politykę kadrową w tym obszarze. Obecnie branża transportowa napotyka na trudności związane z deficytem kierowców autocystern na rynku pracy. Aż 40 proc. kierowców jest w wieku przedemerytalnym.
Doświadczona kadra spółki OTP uzupełni zespół Grupy ORLEN i zyska możliwość dalszego rozwoju w silnej firmie o międzynarodowym znaczeniu.

Jednym z warunków zawieszających transakcję zakupu OTP przez PKN ORLEN będzie zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

OTP (dotychczas w Grupie Trans Polonia) jest jednym z największych w Polsce dostawców usług transportu drogowego. W 2019 r. spółka przewiozła prawie 6 mln m3 paliw, paliw lotniczych oraz LPG. Dysponuje nowoczesną flotą ponad 200 zestawów do przewozu towarów niebezpiecznych ADR klasy II i III. Zatrudnia blisko 700 pracowników, w tym ponad 550 kierowców. Przychody spółki w 2019 roku wyniosły 160,6 mln zł, EBITDA 36,1 mln zł, a zysk netto 13,3 mln zł. Przychody OTP generowane są głównie w oparciu o długoterminowe umowy z Grupą ORLEN i innymi koncernami paliwowymi.

Do tej pory przewozy samochodowe Grupy ORLEN rozwijane były w ramach spółki ORLEN Paliwa. Wielkość jej floty transportowej to około 100 pojazdów. Z końcem 2019 r. spółka pozyskała 6 nowych autocystern do przewozu paliw płynnych. Natomiast w 2020 r. wprowadziła do ruchu logistycznego 42 nowe naczepy-cysterny do przewozu i dystrybucji LPG. W wyniku tych inwestycji zdolności przewozowe ORLEN Paliwa w obszarze logistyki wtórnej LPG wzrosły z około 3 proc. do około 40 proc.