07.02.2020

Agencja mediowa PKN ORLEN i PZU realizuje już pierwsze projekty

Sigma BIS S.A. realizuje już projekty komunikacji marketingowej. Pozyskała również zleceniodawców zewnętrznych. Duże zlecenie dla Narodowego Banku Polskiego zostało wykonane jeszcze w grudniu 2019 r. Agencja jest w trakcie przygotowywania kolejnych projektów dla innych partnerów.

Własna agencja mediowa umożliwi Grupie ORLEN i PZU zwiększenie efektywności wydatków reklamowych i skuteczną komunikację. Do zadań agencji należą m.in. planowanie strategii mediowych, zakup czasu i przestrzeni reklamowej w Polsce i zagranicą oraz analiza skuteczności działań promocyjnych.

Nasza globalna działalność i obecność w ponad 100 krajach na całym świecie determinuje podejście do działań komunikacyjnych. Musimy skutecznie budować przekaz i spójnie pozycjonować naszą markę na wszystkich rynkach, dlatego zdecydowaliśmy o przesunięciu budżetów komunikacyjnych i marketingowych do własnego podmiotu. Wpisujemy się w ten sposób w globalny trend budowania kompetencji marketingowych wewnątrz firmy, zwiększając tym samym efektywność wydatków i generując konkretne oszczędności – podkreśla Adam Burak, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Komunikacji i Marketingu, który współtworzył strukturę i strategię Agencji mediowej w PKN ORLEN.

Sigmą BIS kierują menadżerowie z wieloletnim doświadczeniem mediowym, reklamowym, marketingowym i zarządczym. Artur Muszkiet jest odpowiedzialny za obszar digital, technologię i content marketing, natomiast Tomasz Jakubiak za badania rynkowe. Anna Milewska jest ekspertem w zakresie planowania i zakupu mediów, a także strategii, negocjacji i zarządzania.

Zwiększenie efektywności inwestycji w obszarze komunikacji i marketingu, będzie miało bezpośrednie przełożenie na realizację celów biznesowych naszych akcjonariuszy. Środki, które dotąd zasilały budżety domów mediowych, teraz pozostaną w Grupie ORLEN i PZU. Osiągnęliśmy już pełną zdolność operacyjną. Działamy na zasadach komercyjnych, co oznacza, że jesteśmy otwarci na współpracę także z firmami z rynku. Z powodzeniem udało nam się już zrealizować pierwszy projekt dla NBP - kampanię informacyjno-edukacyjną „Historie polskiego złota”– mówi Anna Milewska, Dyrektor Nadzorujący Sigmy BIS.

Posiadanie własnej agencji mediowej wpisuje się w światowe trendy. Z szacunków ANA (Association of National Advertisers) wynika, że obecnie 78% marek tworzy własne wewnętrzne struktury do obsługi mediowej, podczas gdy jeszcze w 2013 r. odsetek ten wynosił 58%. Przykładem firmy podążającej za trendami jest Bayer, mocno stawiający od ubiegłego roku na budowanie kompetencji zakupu mediów we własnym zakresie, tak by od 2020 r. kupować je już samodzielnie. Podobnie działają inni światowi giganci, np. amerykańska platforma cars.com, czy Electrolux.

Według szacunków Starcom w 2018 r. polski rynek reklamy wart był 9,5 mld PLN, co oznaczało wzrost o 7,8% w porównaniu do roku poprzedniego. To bardzo duży wzrost biorąc pod uwagę, że dynamika wydatków pomiędzy 2016, a 2017 r. zwiększyła się o niecałe 3%.