29.02.2020

Porozumienie płacowe w PKN ORLEN

PKN ORLEN i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku.Dzięki prowadzonemu przez obie strony dialogowi zmierzającemu do osiągnięcia wspólnego, satysfakcjonującego stanowiska, spotkanie zakończyło się osiągnięciem Porozumienia. Wynegocjowane warunki płacowe zostaną wdrożone po podjęciu przez Zarząd PKN ORLEN uchwały o zatwierdzeniu Porozumienia.

- Wspólnie ze związkami zawodowymi wypracowaliśmy satysfakcjonujące dla obu stron warunki. Inwestujemy w naszych pracowników, ponieważ przekłada się to bezpośrednio na realizację celów biznesowych Spółki. Jest to szczególnie ważne w kontekście realizowanych obecnie kluczowych dla przyszłości PKN ORLEN inwestycji w strategicznych obszarach, czyli: petrochemii, rafinerii czy energetyce. Powodzenie projektów inwestycyjnych zależy od zaangażowania i kompetencji pracowników, dlatego przykładamy dużą wagę do warunków pracy, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń, które motywują do podnoszenia kompetencji i realizacji stawianych celów – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Porozumienie przewiduje podwyżki obligatoryjne dla pracowników, z wyłączeniem dyrektorów, w łącznej wysokości 300 zł brutto, w podziale 150 zł brutto od 1 marca br. i 150 zł brutto od 1 października br. Ustalono również wypłatę nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 500 zł brutto. Dodatkowo uzgodniono podwyżki uznaniowe średnio 100,00 zł brutto na pracownika, które będą przyznawane od 1 lipca br. Przeznaczenie środków na uznaniowy wzrost wynagrodzeń na takim poziomie ma na celu docenienie pracowników o wysokich kompetencjach oraz osiągających najlepsze wyniki w pracy.

PKN ORLEN zadeklarował też wzrost miesięcznej składki podstawowej finansowej przez pracodawcę w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego do kwoty 210,00 zł miesięcznie. Jednocześnie każdy pracownik otrzyma w 2020 r. doładowanie Karty Zakupowej na kwotę 515,00 zł umożliwiającej dokonywanie zakupów na stacjach ORLEN, z możliwością zamiany doładowania Karty na doładowanie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej. Uzgodniono również waloryzację dodatków określonych w ZUZP dla uprawnionych pracowników o wskaźnik 4,4% od stycznia br.