21.05.2020

Zarząd PKN ORLEN powołany na nową trzyletnią kadencję

​Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu 21 maja br. powołała Zarząd Spółki w niezmienionym składzie na nową trzyletnią kadencję. Wcześniej, 22 kwietnia br. Minister Aktywów Państwowych w imieniu Skarbu Państwa powołał do Zarządu Spółki Daniela Obajtka, któremu następnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN powierzyła funkcję Prezesa Zarządu.

Nowa kadencja rozpocznie się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które zaplanowano na 5 czerwca br.

W związku z tym Zarząd PKN ORLEN od 6 czerwca br.  będzie pracował w 8-osobowym, niezmienionym składzie:

  • Daniel Obajtek - Prezes Zarządu
  • Patrycja Klarecka - Członek Zarządu
  • Józef Węgrecki - Członek Zarządu
  • Jan Szewczak - Członek Zarządu
  • Zbigniew Leszczyński - Członek Zarządu
  • Michał Róg - Członek Zarządu
  • Armen Konrad Artwich - Członek Zarządu
  • Adam Burak - Członek Zarządu