25.03.2020

Silny i zdywersyfikowany koncern wzmocni polską gospodarkę

PKN ORLEN aktywnie współpracuje z Ministerstwem Aktywów Państwowych, by minimalizować potencjalne negatywne skutki wpływu epidemii koronawirusa na polską gospodarkę. Podczas spotkania Jacka Sasina, Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych z Danielem Obajtkiem, Prezesem Zarządu PKN ORLEN omówione zostały kwestie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliw na stacje oraz plany biznesowe Koncernu.

- Poprzez pakiet pomocowy zapewniamy natychmiastowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw i jest to obecnie priorytet rządu. Nie zapominamy jednak o dużych firmach, w tym spółkach Skarbu Państwa. Bez ekosystemu gospodarczego, który wokół nich funkcjonuje, sektor MSP nie będzie mógł wrócić na ścieżkę rozwoju. To właśnie silne, zdywersyfikowane polskie firmy będą mogły zapewnić impuls do pobudzenia gospodarki w momencie zakończenia epidemii – powiedział Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

- Zbudowaliśmy solidne fundamenty finansowe i operacyjne, które umożliwiają nam bezpieczne funkcjonowanie nawet w bardziej wymagających warunkach. Dlatego wszystkich, którzy w tym trudnym czasie muszą przemieszczać się i korzystają z własnych samochodów, mogę zapewnić, że na stacjach ORLEN paliwa nie zabraknie. Jednocześnie realizujemy działania, które będą konkretnym wzmocnieniem dla firmy i krajowej gospodarki. Nasze plany dotyczące fuzji z Grupą LOTOS i ENERGA są aktualne. Obecna sytuacja na rynku paliwowo-energetycznym to tylko kolejny dowód na to, że firmy muszą dywersyfikować działalność, by zwiększać odporność na wahania makroekonomiczne, a także sytuację geopolityczną – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Polska gospodarka w szybkim tempie będzie musiała poradzić sobie z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa. Silnym wsparciem będą firmy takie jak PKN ORLEN, o mocnych fundamentach finansowych i operacyjnych, stawiające na intensywny rozwój. Dlatego koncern konsekwentnie realizuje procesy przejęcia Grupy LOTOS i ENERGA, które w długiej perspektywie wzmocnią wszystkie zaangażowane spółki, zapewniając utrzymanie konkurencyjnej pozycji na międzynarodowym rynku. Zgodnie z założeniami, PKN ORLEN spodziewa się decyzji Komisji Europejskiej w sprawie planowanych transakcji jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Według planu odbywa się też przerób ropy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Nadzwyczajna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemii wymaga elastyczności, dlatego PKN ORLEN na bieżąco dokonujemy przesunięć w ramach grup produktów. Zmniejszenie produkcji paliwa lotniczego pozwoliło np. na wytworzenie większej ilości diesla. Łączna wartość przerobu ropy naftowej, zaplanowana na marzec, nie ulegnie jednak zmianie.

Dla zachowania ciągłości działalności na wszystkich szczeblach – od produkcji, poprzez logistykę, aż po sprzedaż paliw na stacjach – koncern wprowadził szczególne środki ostrożności. Osobom wchodzącym na teren Zakładu Produkcyjnego w Płocku mierzona jest temperatura. Przy bramach wejściowych widnieją informacje przypominające o konieczności zachowania odstępów między pracownikami. Wdrożone rozporządzenie reguluje m.in. poruszanie się pracowników oraz osób z zewnątrz po Zakładzie. Wjazd na jego teren został ograniczony do minimum i jest możliwy tylko dla osób bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem obiektów PKN ORLEN.

PKN ORLEN podjął również działania związane z bezpieczeństwem logistyki dostaw, w tym na stacje paliw, uwzględniając różne scenariusze zagrożenia. Uproszczono procedury wjazdu na terminale paliw, by zminimalizować bezpośrednie kontakty, a osobom na nich przebywającym kontrolowana jest temperatura. Spółka wspólnie z przewoźnikami kolejowymi i drogowymi ustaliła też plany działań na wypadek sytuacji niestandardowych lub awaryjnych, których należy przestrzegać, by skutecznie realizować dostawy. Wdrożono ponadto zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym m.in. wymóg zakładania masek i rękawiczek, dezynfekcji rąk, a także stanowisk pracy.

Bezpieczeństwo zostało zapewnione również klientom i pracownikom stacji. Wszystkie obiekty pod marką ORLEN są regularnie sprzątane i dezynfekowane. Przy kasach i na wejściu do większości stacji dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk. Na niemal wszystkich stacjach zostały zamontowane bariery z pleksi zabezpieczające pracowników i klientów. Dodatkową ochronę, którą zapewni PKN ORLEN, będą stanowiły przyłbice ochronne i termometry do bezdotykowego mierzenia temperatury ciała.