30.10.2020

PKN ORLEN wesprze utworzenie dwóch szpitali tymczasowych

PKN ORLEN aktywnie włącza się w walkę z drugą falą pandemii COVID-19. Jako firma odpowiedzialna społecznie i największy pracodawca w regionie, zaangażuje się w przygotowanie szpitala tymczasowego w Płocku. Podobny obiekt powstanie również w Ostrołęce, przy wsparciu Energi, spółki z Grupy ORLEN. Obie inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy z rządem.

- PKN ORLEN jest odpowiedzialną firmą. Robiąc biznes musimy mieć na uwadze potrzeby pracowników, ale i mieszkańców miejscowości na terenie, których prowadzimy swoją działalność. Zwłaszcza w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia COVID-19. Doskonale rozumiemy jak ważne jest szybkie i skuteczne działanie, co niejednokrotnie udowodniliśmy w ostatnich miesiącach. Byliśmy i jesteśmy z Polakami na dobre i na złe. Teraz naszym obowiązkiem jest aktywne włączenie się w walkę z drugą falą pandemii. Dlatego podjęliśmy się zorganizowania tymczasowych szpitali w Płocku i Ostrołęce – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

PKN ORLEN od początku trwania pandemii aktywnie wspierał walkę z COVID-19 w całej Polsce. Łącznie na ten cel przeznaczył ponad 120 mln zł.

Na początku pandemii ORLEN Oil, spółka z Grupy ORLEN, błyskawicznie przestawiła linie produkujące płyn do spryskiwaczy i w trybie ciągłym rozpoczęła wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk. Przekazywano go na potrzeby służby zdrowia i służb mundurowych, a także do sprzedaży detalicznej. Z kolei w zakładzie Grupy ORLEN w Trzebini produkowany jest płyn do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych. Płyn dostępny jest w sprzedaży hurtowej oraz dla instytucji użyteczności publicznej.

Priorytetem przez cały okres pandemii pozostawało również zabezpieczenie pracowników i klientów stacji paliw Koncernu. Dlatego ostatnio PKN ORLEN wyposażył stacje paliw w dodatkowe urządzenia zwiększające bezpieczeństwo klientów i pracowników. Sterylizatory powietrza zostały już zainstalowane na wszystkich 1798 stacjach paliw ORLEN w całej Polsce. Dla kierowców przygotowano również rozwiązania przyspieszające tankowanie i ułatwiające płatność za paliwo (mobilny kasjer, aplikacja ORLEN Pay, kolejkowanie nalewu, długie węże umożliwiające tankowanie z każdej strony dystrybutora). Również sieci zagraniczne należące do Grupy ORLEN wprowadzą takie rozwiązania w swoich obiektach. W ofercie wszystkich stacji dostępne są maski ochronne oraz płyn do dezynfekcji.

Pomoc PKN ORLEN skierowana była również do osób najbardziej zagrożonych pandemią COVID-19. Dlatego wsparcie Koncernu otrzymał również personel i podopieczni Domów Pomocy Społecznej. PKN ORLEN przekazał 21 najbardziej potrzebującym placówkom z całej Polski maski ochronne, rękawice, kombinezony, gogle oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Dodatkowo Fundacja ORLEN pomagała szpitalom w całej Polsce, zajmującym się diagnozowaniem oraz leczeniem zakażonych osób. Za otrzymane darowizny placówki m.in. poszerzyły bazę laboratoryjną, zakupiły karetki, sprzęt medyczny (w tym respiratory), a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maski ochronne i rękawiczki chirurgiczne oraz środki dezynfekcyjne.

PKN ORLEN jako dobry sąsiad od początku pandemii wspierał również mieszkańców Płocka, gdzie znajduje się Zakład Produkcyjny i siedziba spółki. PKN ORLEN jest największym pracodawcą w regionie, w Płocku zatrudnionych jest blisko 70 proc. pracowników PKN ORLEN, czyli ponad. 3,5 tys. osób. Do tego dochodzą zatrudnieni w spółkach z Grupy ORLEN, również zlokalizowanych w Płocku. Dlatego jeszcze podczas pierwszej fali pandemii Koncern wspierał lokalne służby medyczne i mundurowe, przekazując respiratory, płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, maski i okulary ochronne, indywidulane zestawy ochrony biologicznej i inne wyposażenie ochronne.