05.10.2020

Wzrost pozycji PKN ORLEN w ratingu ESG

​PKN ORLEN dostarcza produkty i usługi najwyższej jakości, jednocześnie dążąc do maksymalnej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa. Rosnące kompetencje koncernu w obszarze ESG (Environmental; Social Responsibility; Governance) odzwierciedliła wyższa ocena ratingowa agencji Sustainaltytics. PKN ORLEN uplasował się na piątej pozycji spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing (kategoria Refiners & Pipelines). Jednocześnie Koncern awansował do kategorii ocen „Medium Risk” (w 2019 r. znajdował się w kategorii „High Risk”), dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze względu na czynnik ESG.

W ostatnim czasie istotnie zintensyfikowaliśmy nasze starania o poprawę działalności Grupy ORLEN w obszarze zrównoważonego rozwoju. Na początku tego roku wyodrębniliśmy osobną komórkę w PKN ORLEN – Dział Zrównoważonego Rozwoju Biznesu – dedykowaną wyłącznie tej kwestii. Dwa tygodnie temu – jako pierwsza spółka paliwowa w Europie Środkowej– zadeklarowaliśmy zeroemisyjność netto PKN ORLEN do 2050 r. Zaprezentowaliśmy też konkretny plan dojścia do neutralności emisyjnej, zakładając redukcję emisji CO2 o 20 proc. w rafinerii i petrochemii oraz o 33 proc. CO2/MWh w energetyce do 2030 r. W ten sposób podkreśliliśmy, że osią naszych długoterminowych planów jest i będzie zrównoważony rozwój naszej Grupy. – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

We wrześniu 2020 roku PKN ORLEN otrzymał ocenę ryzyka ESG na poziomie 28,1 punktów, co oznacza poprawę o 7,3 punktów w stosunku do ubiegłego roku. Rating prowadzony jest w skali 100 punktowej, gdzie niższy wynik, jest lepszym wynikiem. Rating ryzyka ESG mierzy ekspozycję firmy na unikalne dla konkretnej branży istotne ryzyka oraz określa, jak firma zarządza tymi ryzykami. Więcej o ocenie ryzyka ESG firmy Sustainalytics można dowiedzieć się tutaj: https://www.sustainalytics.com/esg-ratings/.

Sustainalytics, spółka córka firmy Morningstar, jest wiodącą na rynku firmą zajmującą się badaniami i ocenami ESG. Równocześnie firma wspiera inwestorów na całym świecie w opracowywaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych.