03.09.2020

Oświadczenie

Informujemy, że wypowiedzi Prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego dotyczące rzekomego wycieku szkodliwych substancji z PKN ORLEN miesiąc temu są nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku nie doszło do żadnej awarii, która skutkowałaby wprowadzaniem do Wisły nieoczyszczonych ścieków przez PKN ORLEN. Zakładowa Oczyszczalnia PKN ORLEN pracowała i pracuje normalnie odprowadzając ścieki zgodnie z obowiązującymi warunkami określonymi w „Pozwoleniu Zintegrowanym” dla Zakładu.

Prosimy o niepowielanie nieprawdziwych informacji, które godzą w wizerunek PKN ORLEN.