15.04.2021

Rozmowy o sytuacji w Polska Press

​Aktualny stan warunków pracy i płac w spółce Polska Press, konsekwencje wynikające z prowadzonych w ostatnich latach w spółce zwolnień pracowników, a także perspektywy rozwoju spółki – to tematy, które poruszono podczas pierwszego spotkania prezesa Zarządu PKN ORLEN Daniela Obajtka z przedstawicielami Komisji Międzyzwiązkowej Związków Zawodowych w Polska Press.

- Dzięki rozmowie przedstawicieli Komisji Międzyzwiązkowej z Polska Press uzyskaliśmy wiele informacji na temat prawdziwej sytuacji pracowników tej spółki: dziennikarzy, drukarzy, poligrafów, pracowników marketingu i biur reklamy. To co usłyszeliśmy na temat warunków pracy jest zdumiewające. Większość pracowników od 2008 roku nie miała podwyżek wynagrodzeń. W spółce nie istnieje przejrzysty system premiowania, ani nagradzania szeregowych pracowników. Szkoda, że RPO powołując się na wolność słowa, czy dostęp obywateli do informacji nie zainteresował się jak naprawdę wygląda sytuacja pracowników Polska Press – mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN.

Ważnym tematem omawianym podczas spotkania była realizacja misji dziennikarzy Polska Press względem mieszkańców regionów. Zdaniem przedstawicieli Komisji Międzyzakładowej jest ona utrudniona ze względu na znaczące redukcje etatów, które nastąpiło w ramach optymalizacji kosztów w Polska Press w ciągu ostatnich kilku lat.
W trakcie spotkania uzgodniono również najważniejsze tematy wymagające współpracy. W pierwszej kolejności przede wszystkim jest to poprawa warunków pracy i płacy w Polska Press. Zadeklarowano również powołanie zespołu, który wypracuje rozwiązania satysfakcjonujące obie strony.

- Spotkanie z prezesem Danielem Obajtkiem oraz przedstawicielami PKN ORLEN traktujemy jako przełom. Rozmawialiśmy w sprawach typowo pracowniczych, ale również o tak istotnym fakcie, jak choćby zatracanie tożsamości lokalnej przez poszczególne redakcje od czasu włączenia wojewódzkich oddziałów do warszawskich struktur w roku 2007. Komisja liczy na dalsze merytoryczne kontakty z nowym właścicielem. Wierzymy, że teraz będzie inaczej niż miało to miejsce wcześniej. Poprzedni właściciel nie był zainteresowany sytuacją pracowników - podkreśla Dariusz Śmigielski, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Związków Zawodowych Polska Press.

Podczas spotkania prezes PKN ORLEN, Daniel Obajtek podkreślił, że nie są planowane zwolnienia wśród pracowników Polska Press, a PKN ORLEN, jako właściciel będzie przestrzegał zasad wynikających z prawa prasowego i nie zamierza ingerować w treści dziennikarskie publikowane w tytułach wydawanych przez Polska Press. Podjęte zostaną działania mające na celu doprowadzenie do zwiększenia przychodów spółki Polska Press, a docelowo standard świadczeń socjalnych i pozapłacowych w spółce Polska Press zostanie zrównany z poziomem tych standardów w Grupie ORLEN. Jednym z elementów wdrażania standardów Grupy ORLEN będą rozmowy o przyjęciu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że Komisja Międzyzakładowa Polska Press będzie na bieżąco informowana o planowanych projektach istotnych dla funkcjonowania spółki, zmianach dotyczących warunków pracy oraz płacy. Strona Społeczna będzie miała prawo opiniowania takich działań, a w przypadkach w których to możliwe będzie miała możliwość udziału w zespołach roboczych je przygotowujących.