16.04.2021

Trwa rekrutacja do programu stażowego „Kierunek ORLEN”

Studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów uczelni wyższych kierunków ścisłych, ekonomicznych i humanistycznych zachęcamy do aplikowania na 6 miesięczny, płatny staż w ramach projektu „Kierunek ORLEN”. Na chętnych czeka ponad 40 ofert stażowych w ramach wielu różnych specjalizacji.

W rama VI już edycji programu stażowego „Kierunek ORLEN” płatne staże są realizowane w Spółkach Grupy ORLEN: PKN ORLEN, ANWIL, ORLEN CUK, ORLEN Laboratorium, ORLEN Paliwa, ORLEN Południe oraz w Spółkach Grupy Energa czyli: Energa OZE, Energa Enspirion. Możliwość odbycia stażu mają studenci i absolwenci z całej Polski. Mimo, iż zespoły, do których poszukiwani są stażyści są zlokalizowane w 10 miastach, to z powodu sytuacji epidemiologicznej część zadań stażowych może być realizowana hybrydowo, co daje możliwość zdobywania doświadczenia niezależnie od miejsca zamieszkania.

Staż „Kierunek ORLEN” to znakomita okazja nie tylko do zdobycia praktycznych umiejętności czy osobistego rozwoju przy wsparciu indywidualnego opiekuna, ale także możliwość pogłębiania kompetencji miękkich w ramach organizowanych warsztatów grupowych w społeczności stażystów.

Aplikacje do programu stażowego „Kierunek ORLEN” można przesyłać do 3 maja w odpowiedzi na wybrane ogłoszenia stażowe opublikowane w zakładce „Kariera” na korporacyjnej stronie internetowej PKN ORLEN j oraz na stronach internetowych Spółek uczestniczących w bieżącej edycji programu stażowego.

Półroczne staże rozpoczną się w lipcu b.r..