25.02.2021

Oświadczenie PKN ORLEN na temat nieprawdziwych informacji w programie TVN 24 Czarno na Białym

Informujemy, że materiał w programie Czarno na Białym wyemitowany 20 lutego 2021 r. w TVN24 na temat Daniela Obajtka, Prezesa Zarządu PKN ORLEN, zawiera nieprawdziwe informacje, szereg bezpodstawnych insynuacji, sugestii i manipulacji, które mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną. Podkreślamy po raz kolejny, że wobec Pana Daniela Obajtka, pełniącego od lutego 2018 roku funkcję prezesa Zarządu PKN ORLEN, żaden sąd nie wydał nigdy wyroku stwierdzającego popełnienie przez niego jakiegokolwiek przestępstwa.

W materiale szeroko prezentowane są i powtarzane jednostronne opinie osób, które były w przeszłości skazane prawomocnymi wyrokami. Stawiane w artykułach tezy, niemające potwierdzenia w faktach godzą zarówno w dobre imię Prezesa Daniela Obajtka, a także naruszają dobry wizerunek PKN ORLEN.

Przede wszystkim należy podkreślić, że Sąd Okręgowy w Krakowie decyzją z dnia 29.12.2017 r. uznał, że wszelkie przedstawiane wcześniej przez prokuraturę w Ostrowie Wielkopolskim zarzuty były bezzasadne i nie było podstaw do wniesienia aktu oskarżenia przeciwko obecnemu Prezesowi PKN ORLEN. Dotyczy to zarówno jego działalności w firmie Elektroplast, jak i rzekomych nieprawidłowości w postępowaniach przetargowych. Sąd Okręgowy w Krakowie potwierdził wcześniejsze uzasadnienie postanowienia Prokuratury Krajowej Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie wydanego w czerwcu 2017 r. o umorzeniu wszystkich postępowań.

Sąd uzasadniając i finalnie oczyszczając Prezesa Daniela Obajtka z jakichkolwiek zarzutów podkreślił, że powoływanie się przez jakiekolwiek media, osoby czy podmioty prawne na treść aktu oskarżenia oraz pomówienia świadków czy oskarżonych jest całkowicie bezprawne i ma jedynie charakter szkalujący Pana Daniela Obajtka. Warto podkreślić, że Sąd Okręgowy w Krakowie uzasadniając i finalnie oczyszczając Prezesa Daniela Obajtka z jakichkolwiek zarzutów wskazał: „Rację ma Prokurator wskazując w zaskarżonym postanowieniu, iż wyjaśnienia Macieja C., Mariusza F., jak również zeznania świadków: (…) a także Józefa L. i Romana L. są same w sobie, jak i z pozostałym materiałem dowodowym niezgodne, jak również są niestałe, niespójne i niekonsekwentne, co dodatkowo w kontekście faktu, iż osoby te nie należą do tych o nieposzlakowanej opinii, w przeszłości były karane, czyni je niewiarygodnymi”.

W tym kontekście ważny jest fakt, że już na wcześniejszym etapie prowadzonych postępowań, ówczesny Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniósł o kasację wyroku, który łagodził kary dla oskarżających Prezesa Daniela Obajtka. Sąd Najwyższy przychylił się i uchylił wyrok.
O absurdalności zarzutów stawianych Prezesowi Danielowi Obajtkowi świadczą także wyjaśnienia, głównej osoby pomawiającej Prezesa Daniela Obajtka w procesie, która później napisała: „Zachowałem się (…) [w ten sposób] potwierdzając swoimi zeznaniami nieprawdziwe i kłamliwe oskarżenia zmontowane przez prokuratora (…) musiałem tak zrobić gdyż była to jedyna alternatywa abym opuścił więzienie (…) ta sprawa nie dawała mi spokoju dlatego zaraz po wyjściu spotkałem się spotkałem się z Adwokatem (…) i powiedziałem, że obojętne co się stanie ja zmienię zeznania i powiem zgodnie z prawdą, że jest Pan niewinny”.

Przypominamy jednocześnie, że już w 2018 r. w związku z publikacją zawierającą wiele nieprawdziwych informacji na temat Prezesa Daniela Obajtka, która ukazała się kilka lat temu na łamach jednego z tygodników, wydane zostało oświadczenie, w którym wskazano, że w stosunku do Pana Romana Lisa Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w prawomocnym postanowieniu z dnia 31.10.2014 r. wydanym w trybie art. 111 § 1 kodeksu wyborczego stwierdził, że oskarżenia kierowane przez Pana Romana Lisa pod adresem Prezesa Daniela Obajtka były nieprawdziwe i zakazał ich rozpowszechniania oraz nakazał opublikowanie przeprosin pana Prezesa Daniela Obajtka za naruszenie jego dobrego imienia.

Nie jest również, prawdą, że kiedy Prezes Daniel Obajtek odchodził z gminy Pcim, to była to najbardziej zadłużona gmina w Polsce.

Nieprawdziwy jest także fragment materiału dotyczący działań Pana Daniela Obajtka w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informujemy, że weryfikacja kadry kierowniczej w ARiMR po objęciu funkcji Prezesa przez Pana Daniela Obajtka miała związek z nadużyciami w ramach Agencji w latach 2012-2014, które były zresztą przedmiotem postepowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Nadużyciem jest także stwierdzenie w materiale TVN24, że zakup Polska Press przez PKN ORLEN „to decyzje wynikające wprost z polityki rządu”. Zakup Polska Press przez PKN ORLEN to decyzja wyłącznie biznesowa. Jest zgodna ze strategią Grupy (Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku | ORLEN), zakładającą dynamiczny wzrost sprzedaży detalicznej, m.in. poprzez rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji, digitalizację formatów sprzedaży oraz budowę platformy e-commerce w oparciu o sieć RUCH. Zakup Polska Press wpisuje się w założenia tej strategii, w szczególności w zakresie budowy zintegrowanej platformy usług cyfrowych w oparciu o bazę klientów. Polska Press to m.in. serwisy internetowe, które czyta ok. 17,5 mln użytkowników miesięcznie oraz 20 tytułów prasowych. Dla PKN ORLEN to możliwość dostępu do dodatkowego źródła informacji, które pozwoli spółce rozwinąć kompetencje analityczne, a to umożliwi m.in. na lepsze prognozowanie oczekiwań konsumentów, a w rezultacie zwiększenie liczby klientów.

W odniesieniu do informacji zawartych w materiale dotyczących nieruchomości w Borkowie Lęborskim, informujemy, że czas użytkowania nieruchomości przez Fundację został w kwietniu 2020 r. wydłużony do 30 lat. Nieprawdziwe są więc informacje zawarte w materiale TVN24, w których przywołany jest dziesięcioletni okres użytkowania nieruchomości.

W związku z tym, że materiał TVN24 zawiera szereg nieprawdziwych informacji, spółka wniesie o ich sprostowanie.