26.03.2021

PKN ORLEN ponownie pozyskał kapitał w ramach emisji obligacji zrównoważonego rozwoju

Inwestorzy po raz kolejny pozytywnie odpowiedzieli na ofertę zakupu obligacji PKN ORLEN. Koncern wyemitował 10 tys. obligacji o łącznej wartości 1 mld zł, z 10-letnim okresem wykupu oraz stałym kuponem na poziomie 2,875% w skali roku, z możliwością jego zwiększenia o 0,1% lub 0,2% w zależności od poziomu ratingu ESG, nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited. To już druga emisja obligacji zrównoważonego rozwoju zrealizowana przez PKN ORLEN, która wprowadziła do portfela zobowiązań dłużnych stabilny instrument o długim terminie zapadalności, poprawiając tym samym bezpieczeństwo finansowe całej Grupy ORLEN.

- W pełni wykorzystujemy możliwości polskiego rynku kapitałowego, które pozwalają nam skutecznie dywersyfikować źródła finansowania projektów. Zgodnie z zapowiedziami, po raz kolejny wyemitowaliśmy obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem. Pozyskane w ten sposób środki umożliwią nam realizację inwestycji wpływających m.in. na ograniczenie emisji CO2 i rozwój energetyki odnawialnej. To ważny krok do osiągnięcia przez PKN ORLEN neutralności emisyjnej do 2050 roku, a tym samym zajęcia pozycji lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Ponowne zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami świadczy o ich zaufaniu, a także potwierdza, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w biznesie - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na cele ogólnokorporacyjne, w tym realizację celu ESG, jakim jest utrzymanie lub poprawa ratingu ESG. Nabywcami obligacji są inwestorzy, którzy upatrują wartości w aktywach stałokuponowych o długim terminie wykupu. Największy udział w emisji przypadł ubezpieczycielom i funduszom inwestycyjnym. Koordynatorem i agentem emisji był Bank Pekao S.A.

Pierwsza emisja obligacji PKN ORLEN opartych o ESG z grudnia 2020 r. spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów - łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 mld zł, czyli ponad 2 razy więcej niż łączna wartość nominalna obligacji. Koncern uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania - najniższe oprocentowanie w historii spółki i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Pierwsza emisja otrzymała rating kredytowy na poziomie BBB- przyznany przez agencję ratingową Fitch Ratings.

PKN ORLEN konsekwentnie dąży do neutralności emisyjnej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa. Rosnące kompetencje koncernu w obszarze ESG odzwierciedla poprawa oceny ratingowej agencji Sustainaltytics z 2020 r. PKN ORLEN uplasował się na piątej pozycji spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing (kategoria Refiners & Pipelines). Jednocześnie koncern awansował do kategorii ocen „Medium Risk” (w 2019 r. znajdował się w kategorii „High Risk”), dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze względu na czynnik ESG).

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to kluczowe elementy strategii neutralności emisyjnej spółki do 2050 r. W ramach jej realizacji, na początku września br. PKN ORLEN zadeklarował do 2030 r. redukcję emisji CO2 o 20% z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku kapitałowym.