20.05.2022

Innowacje wzmacniają rozwój PKN ORLEN

PKN ORLEN zaprezentował swój system wspierania innowacji podczas Open Innovation Day, międzynarodowego wydarzenia, w którym udział wzięły startupy i duże międzynarodowe przedsiębiorstwa. Jednym z tematów tegorocznej edycji był wpływ innowacji na rozwój i wzrost konkurencyjności firm. 

Podczas wydarzenia zaprezentowano kluczowe elementy ekosystemu innowacji: począwszy od ORLEN Skylight accelerator, przez Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku, po korporacyjny fundusz ORLEN Venture Capital.

- PKN ORLEN od lat skutecznie rozbudowuje swój ekosystem innowacji. Z sukcesem rozwijamy nowe technologie oraz własne produkty dzięki nowoczesnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu, doskonaleniu narzędzi pozwalających na budowanie relacji biznesowych z innowatorami i podmiotami technologicznymi, a także współpracy z nauką oraz kreowaniu innowacji pracowniczych. Zgodnie z założeniami strategii Grupy ORLEN2030, przez najbliższe 10 lat zamierzamy przeznaczać na działalność R&D średnio 300 mln złotych roczniepowiedziała Patrycja Panasiuk, Z-ca Dyrektora Wykonawczego Obszaru Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich PKN ORLEN.

Dzięki programowi akceleracyjnemu ORLEN Skylight accelerator młode technologiczne firmy z Polski i zagranicy mają możliwość współpracy ze spółkami z Grupy ORLEN i realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych. Podczas wydarzenia przedstawiono dotychczasowe efekty uruchomionego w lipcu 2021 r. programu ORLEN Skylight Accelerator. W ramach 4 z 11 rund akceleracyjnych przeprowadzono nabór dla 70 wyzwań technologicznych odpowiadających na aktualne potrzeby biznesowe PKN ORLEN. Otrzymano ponad 260 zgłoszeń, spośród których wybrano 12 startupów do pilotażowych wdrożeń, w tym np. w obszarze automatyzacji procesów na stacjach paliw, obszarze recyklingu, rozwiązań IoT w logistyce czy sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych. Uruchomienie kolejnej, piątej rundy programu zaplanowano na początek czerwca.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku jest ośrodkiem umożliwiającym budowanie w ramach Grupy ORLEN nowych kompetencji w obszarach technologii „jutra”, takich jak np. wodór, zielona energia czy biotworzywa. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Petrochemii i wpisuje się w strategię ORLEN2030 zakładającą wzrost zaangażowania w badania, rozwój i innowacje.

ORLEN VC to największy w Polsce korporacyjny fundusz venture, który w ciągu najbliższych 10 lat planuje zainwestować ok. 100 mln euro w spółki technologiczne, oferujące przełomowe i innowacyjne rozwiązania. Fundusz VC to kolejny ważny etap rozwoju biznesu w obszarze innowacyjnych technologii, niezbędnych dla funkcjonowania Grupy ORLEN w kolejnych latach.

- Wraz z pozycją biznesową PKN ORLEN na rynku centralnej i środkowej Europy tworzymy wartość dodaną dla naszych spółek portfelowych. Doskonale rozumiemy biznes, wyzwania i potrzeby spółek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju. Dlatego poza zaangażowaniem kapitałowym, wspieramy nasze spółki portfelowe merytorycznie, zapewniając dostęp do infrastruktury koncernu oraz wsparcie najlepszych ekspertów z Grupy ORLEN, wzmacniając tym samym dalszy ich rozwój i komercjalizację innowacyjnych technologii – powiedziała Anna Pieniążek, Prezes funduszu ORLEN VC.

Podczas panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział przedstawiciele PKN ORLEN, Google, Microsoft, Siemens oraz start’upu CHINGS.CO, rozmawiano o skutecznym pozyskiwaniu nowatorskich rozwiązań w oparciu o model otwartych innowacji, roli korporacyjnych akceleratorów i funduszy VC/CVC w procesie przyciągania najlepszych inżynierów, naukowców i budowania atrakcyjnego środowiska dla tworzenia i rozwoju startupów w Polsce.