18.06.2024

Instalacja Power to Gas Grupy ORLEN oddana do użytku

W należącym do ORLEN – Oddziale PGNiG w Odolanowie, w ramach programu badawczego InGrid Power to Gas – ruszyła instalacja do przetwarzania energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w paliwa gazowe takie jak wodór. Teraz przetestowane zostaną możliwości dostarczania wodoru za pomocą sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego oraz wykorzystania mieszanki tych paliw w urządzeniach końcowych.

W ramach programu ruszyła już testowa produkcja zielonego wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej z farmy fotowoltaicznej o mocy prawie 0,5 MW, działającej na terenie Oddziału PGNiG w Odolanowie. Wydajność instalacji, wykorzystującej proces elektrolizy, wynosi 20 ton wodoru rocznie. Wyprodukowane paliwo będzie łączone z gazem ziemnym, a następnie zatłaczane do badawczej sieci dystrybucyjnej, aby sprawdzić, w jaki sposób mieszanki wodoru i gazu ziemnego oddziaływają na poszczególne elementy infrastruktury oraz na urządzenia odbiorcze.

Grupa ORLEN dysponuje jedną z największych sieci dystrybucji gazu w Europie, o długości 200 tys. kilometrów. Jej wykorzystanie do przesyłu odnawialnego wodoru może przyspieszyć upowszechnienie tego paliwa w gospodarce. Projekt InGrid Power to Gas pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zrobić to najskuteczniej. Prace badawcze prowadzone w demonstracyjnej instalacji obejmują cały łańcuch wartości, począwszy od odnawialnego źródła energii potrzebnego do produkcji zielonego wodoru, przez doświadczalną, zamkniętą sieć dystrybucyjną aż po urządzenia końcowe, w których będą spalane mieszanki wodoru i gazu ziemnego. Unikalna wiedza i doświadczenie, które zdobędziemy w ramach InGrid Power to Gas, wykorzystamy do skutecznej i efektywnej kosztowo transformacji energetycznej kraju mówi Tomasz Jarmicki, Dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń Technologii Gazowych ORLEN.  

W wyniku testów ustalone zostaną optymalne proporcje mieszanek wodoru i gazu, które będą bezpieczne dla sieci dystrybucyjnej. Następnie zweryfikowane zostaną możliwości techniczne ich przesyłu. Urządzeniami końcowymi testowanymi na instalacji będą różne modele kotłów grzewczych, agregatów prądotwórczych oraz kuchenek gazowych. Pierwszych wyników tych badań Grupa ORLEN spodziewa się pod koniec 2024 roku.

W skład instalacji badawczej w Odolanowie wchodzą również dwa magazyny energii. Jeden to magazyn energii elektrycznej o pojemności 0,4 MWh, mogący zasilać elektrolizer, drugi to magazyn wodoru, który składa się z dwóch komór – każda o pojemności 10 m sześc., mogących zmagazynować jednorazowo ponad 50 kg tego paliwa. Elektrolizer zastosowany w instalacji jest jednym z pierwszych i największych uruchomionych w Polsce urządzeń. Jego moc wynosi 0,4 MW.

Instalacja InGrid Power to Gas będzie służyć potrzebom badawczym podmiotów z Grupy ORLEN. Planowane jest również jej udostępnienie partnerom naukowym i handlowym koncernu. W dalszej perspektywie prace prowadzone w demonstracyjnej instalacji pozwolą na komercjalizację technologii, umożliwiając powszechne zastosowanie wodoru w zielonej energetyce.

Po zakończeniu zaplanowanych na rok prac badawczych instalacja będzie wykorzystywana do kolejnych innowacyjnych projektów, m.in. produkcji nieemisyjnego metanolu z wykorzystaniem zielonego wodoru. Będzie również mogła wytwarzać mieszankę wodoru z gazem ziemnym na potrzeby lokalnych odbiorców przemysłowych.

Projekt wpisuje się w działania strategiczne Grupy ORLEN, których celem jest uzyskanie silnej pozycji w całym łańcuchu wartości gospodarki wodorowej – począwszy od produkcji, przez dystrybucję, po magazynowanie odnawialnego wodoru.