05.02.2024

Jan Szewczak złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu ORLEN

Pan Jan Szewczak, Członek Zarządu ORLEN ds. Finansowych złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. W czasie, kiedy ją sprawował, znacząco wzrosły zyski ORLEN i nakłady na inwestycje. Mocna i stabilna pozycja finansowa koncernu umożliwiła także realizację ambitnej polityki dywidendowej. Efektem skutecznie prowadzonych działań było osiągniecie przez ORLEN najwyższych w swojej historii poziomów ratingów nadawanych przez międzynarodowe agencje Fitch i Moody’s.

W konsekwencji sfinalizowanych procesów połączenia ORLEN z Energą, Grupą LOTOS i PGNiG, powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów znalazła się wśród 150 największych firm na świecie. Dywersyfikacja obszarów i jeszcze większa skala działania zagwarantowały płynność finansową, a tym samym możliwość inwestowania w obszary o kluczowym znaczeniu dla budowy przyszłej wartości połączonej Grupy. Mocną pozycję ORLEN w biznesie docenili analitycy Agencji Fitch Ratings, podnosząc długoterminowy rating ORLEN do poziomu BBB+ oraz Agencji Moody’s, przyznając najwyższą w historii koncernu ocenę na poziomie A3.

ORLEN przez ostatnie 7 lat i 3 kwartały ub.r. osiągnął zysk na poziomie 87,5 mld zł. Wypracowane środki konsekwentnie inwestował – zgodnie ze strategią, przede wszystkim w zielone inwestycje, zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu. Od 2016 roku do końca 3. kwartału 2023 roku nakłady inwestycyjne wyniosły prawie 80 mld zł.

Dobra kondycja finansowa całej Grupy ORLEN umożliwiała dzielenie się zyskiem z Akcjonariuszami. W ubiegłym roku koncern wypłacił dywidendę za 2022 rok na historycznie wysokim poziomie. Do akcjonariuszy trafiło łącznie 6,4 mld zł.

Jan Szewczak był Członkiem Zarządu ORLEN od lutego 2020 roku. Sprawował nadzór nad obszarami zarządzania finansami, kontrolingu biznesowego, zakupów, podatków, zarządzania ryzykiem kredytowym i ubezpieczeniami.

Jest prawnikiem, analitykiem gospodarczym i ekspertem z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości oraz makroekonomii. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej (Vistula).

Ma bogate doświadczenie w sektorze finansowym. Zasiadał w Zarządzie Spółki PZU Tower, był głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a także posłem VIII kadencji Sejmu RP, przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i członkiem Komisji Cyfryzacji.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. Odbył również staże naukowe w Amsterdamie i Pradze.

Jest pisarzem, publicystą ekonomicznym i autorem wielu opinii oraz ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych.