Dla biznesu

Projekty B+R

Dla biznesu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

To największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych oraz drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014-2020. Głównym celem programu jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. 

Dla biznesu

Programy krajowe NCBR

Celem krajowych inicjatyw jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Ich celem jest również wzmocnienie współpracy pomiędzy polskim biznesem a nauką.

Dla biznesu

Horyzont

Horyzont Europa to programy ramowe Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji.