Dla biznesu

Projekty inwestycyjne

Dla biznesu

Instrument "Łącząc Europę" (CEF)

Celem instrumentu finansowego CEF jest wspieranie projektów infrastrukturalnych w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych.

Dla biznesu

Programy krajowe NFOŚiGW

Misją funduszu jest skuteczne i efektywne wspieranie działań na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem działań służących absorpcji środków zagranicznych obsługiwanych przez NFOŚiGW.

Dla biznesu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Głównym celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku, sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Dla biznesu

Innovation Fund

Głównym celem Innovation Fund jest finansowanie komercyjnych projektów o istotnym znaczeniu dla dekarbonizacji Europy i budowania jej neutralności klimatycznej.