02.10.2023

Perun E-mobility Project

ORLEN realizuje projekt dofinansowany w ramach Connecting Europe Facility Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility pn. „Perun E-mobility Project” (Nr projektu 101119318 — 21-PL-TC-Perun).

W ramach projektu powstanie 13 ogólnodostępnych, wielostanowskiowych stacji ładowania pojazdów, wyposażonych w ok. 104 punkty ładowania, o mocy minimalnej 150 kW każdy. Dodatkowowo w każdej lokalizacji zostanie wybudowane przyłącze energetyczne o mocy min. 600 kVA. Stacje ładowania będa zlokalizowane na autostradach i drogach szybkiego ruchu wzdłuż sieci drogowej TEN -T.

Projekt będzie realizowany do IV kwartału 2025 roku.
Wartość przyznanej dotacji: 3 510 000,00 EUR

This project has received funding from the European Union’CEFs Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility, programme under grant agreement No 101119318 — 21-PL-TC-Perun