27.04.2022

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego pod nazwą „Wybór Generalnego Wykonawcy budowy stacji tankowania wodoru na SP 4272 Wałbrzych w formule EPC”

PKN ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na Generalnego Wykonawcę budowy stacji tankowania wodoru na SP 4272 Wałbrzych w formule EPC.

Zatem, PKN ORLEN S.A. zaprasza do odpowiedzi poprzez Platformę Zakupową CONNECT https://connect.orlen.pl/

Numer zapytania o informację: PKN/2/001346/22