04.11.2022

„ORLEN for clean mobility – rozwój infrastruktury tankowania wodoru w Polsce” nr projektu: 3257/2022/Wn07/OA-in-fn/D

PKN ORLEN S.A. realizuje projekt pn. „Orlen for clean mobility – rozwój infrastruktury tankowania wodoru w Polsce”. Projekt obejmuje budowę trzech ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Katowicach, Poznaniu oraz w Wałbrzychu.

Nowe stacje wodorowe PKN ORLEN w Wałbrzychu, Poznaniu i Katowicach zostaną zbudowane dzięki wsparciu finansowemu z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Stacje w Poznaniu i Katowicach dodatkowo otrzymały dofinansowanie z unijnego programu CEF Transport Blending Facility w ramach projektu „Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland (Phase I)”.

Stacje będą czynne całą dobę i zostaną przystosowane do zasilania autobusów komunikacji publicznej, ale wodór będą mogły tankować również samochody osobowe, a docelowo także pojazdy ciężarowe, dzięki możliwości tankowania pod ciśnieniem 350 i 700 bar.

Uruchomienie stacji w Katowicach i Poznaniu planowane jest w drugiej połowie 2023r., a w Wałbrzychu z początkiem 2025 r.

Do zarządzania dostawami i sprzedażą wodoru na stacjach tankowania zostaną wykorzystane istniejące systemy IT (m.in. McSpal oraz SAP).

Kwalifikowany koszt projektu: 68 229 189,00 PLN
Maksymalna kwota dotacji: 19 997 975,00 PLN