04.01.2024

ORLEN z umową na dofinansowanie „Budowy stacji ładowania o mocy 150 kW+"

ORLEN zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowy stacji ładowania o mocy 150 kW+” w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Numer umowy: 1965/2023/Wn07/OA-in-fn/D.

W ramach projektu powstanie 120 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów, każda stacja posiadać będzie dwa punkty ładowania. Projekt jest kontynuacją planu rozbudowy sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce należących do ORLEN.

Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2027 roku. Głównym celem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania jest wsparcie transformacji energetycznej kraju oraz promocja elektromobilności, której rozwój przyczynia się do zmniejszenia liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawy jakości powietrza.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji ze środków NFOŚiGW to 24 000 000,00 PLN, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.