18.07.2023

ORLEN z umową na dofinansowanie "Budowy wielostanowiskowych HUBów ładowania"

ORLEN zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa wielostanowiskowych HUBów ładowania” w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Numer umowy: 259/2023/Wn07/OA-in-fn/D.

W ramach projektu powstanie 40 ogólnodostępnych wielostanowiskowych stacji ładowania wyposażonych w 321 punktów ładowania, zlokalizowanych na terenie całego kraju, w lokalizacjach miejskich i tranzytowych. Liczba stacji oraz punktów ładowania na każdej z nich zostały dostosowane do specyfiki lokalizacji oraz natężenia ruchu generowanego w ich okolicach, co zapewni optymalizację wykorzystania budowanej w ramach projektu infrastruktury ładowania. Każdy z nich umożliwiać będzie ładowanie prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW (min. 1 punkt w stacji). Projekt stanowi kontynuację planu rozbudowy sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie kraju, należących do ORLEN.

Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2027 roku. Głównym celem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania jest wsparcie transformacji energetycznej kraju oraz promocja elektromobilności, której rozwój przyczynia się do zmniejszenia liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawy jakości powietrza.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji ze środków NFOŚiGW to 63 000 000,00 PLN, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.