O firmie

Stacje paliw

W obszarze stacji paliw ORLEN funkcjonuje system bezpieczeństwa pracy wykonawców zewnętrznych. System ten jest oparty na określonych standardach bezpieczeństwa, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania przez nich prac. W jego zakresie funkcjonują również Jedynki Bezpieczeństwa oraz realizowane są szkolenia dedykowane kontraktorom.

Jedynki bezpieczeństwa Stacji Paliw ORLEN

Jedynki Bezpieczeństwa Stacji Paliw ORLEN to zbiór podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy stanowiących postulaty w zakresie oczekiwanej postawy i zachowań pracowników Stacji Paliw oraz ich kontraktorów

Wytyczne bezpieczeństwa dla Stacji Paliw ORLEN

Obszar bezpieczeństwa pracy Stacji Paliw ORLEN jest regulowany przez przepisy Unii Europejskiej oraz krajowe, instrukcje, a także normy i zasady, które wynikają z dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowe wymagania zostały zawarte w poniżej załączonych dokumentach

Standardy bezpieczeństwa dla dostawców usług dla Stacji Paliw ORLEN

Standardy bezpieczeństwa dla dostawców usług dla Stacji Paliw ORLEN stanowią kompendium wiedzy w zakresie wymagań dotyczących wykonywania prac przez pracowników firm zewnętrznych i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas ich realizacji

Standardy bezpieczeństwa – do pobrania

Szkolenia z zagrożeń bezpieczeństwa pracy oraz standardów realizacji prac na terenie Stacji Paliw ORLEN

Dla pracowników firm zewnętrznych, wykonujących prace na terenie Stacji Paliw ORLEN, przeprowadzane są dedykowane szkolenia dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa pracy oraz standardów realizacji prac. Szkolenia są realizowane przez spółkę ORLEN Eko Sp. z o.o. - kontakt pod linkiem.