wykonawcy zewnętrzni

System zgłoś zagrożenie

W ORLEN funkcjonuje System Zgłaszania Zagrożeń Bezpieczeństwa Pracy (ZZBP), dedykowany również pracownikom firm zewnętrznych. Inicjatywa ta stanowi efektywne narzędzie służące poprawie stanu bezpieczeństwa pracy w spółce.

Od lat w spółce funkcjonuje analogiczny system realizowany przez jej pracowników. Stanowi on nieodłączny element tworzenia kultury bezpieczeństwa pracy w ORLEN.

Celem Systemów Zgłaszania Zagrożeń Bezpieczeństwa Pracy jest upowszechnianie i propagowanie najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy. Pozwalają one pracownikom wspierać obszar bezpieczeństwa w zakresie jego doskonalenia.

Każda osoba, która zidentyfikuje zagrożenie bezpieczeństwa pracy, może je zgłosić wysyłając SMS pod dedykowany numer telefonu.

Liczymy na aktywny udział i zaangażowanie w ramach funkcjonującego systemu!