Wykonawcy zewnętrzni

Szkolenia

W spółce realizowane są szkolenia informacyjne o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie PKN ORLEN, przygotowane dla pracowników firm zewnętrznych.

Szkolenia z zagrożeń występujących na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku, Zakładu CCGT we Włocławku

Od 21.03.2022 przywracamy formę stacjonarną szkolenia z zagrożeń występujących na terenie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku, Zakładu CCGT we Włocławku. Szkolenia prowadzone są  w poniedziałki i piątki (jeżeli nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy) w budynku BHP, poza terenem zakładu produkcyjnego w Płocku, w sali nr 4a. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 8 i trwa ok. 2 godziny. Poniżej zamieszczony jest wzór wniosku o przeszkolenie pracowników oraz zasady i tryb organizacji szkolenia.

Szkolenia dla osób wykonujących prace na terenie Terminali Paliw i Stacji Paliw

Szkolenia dla osób wykonujących prace na terenie Terminali Paliw PKN ORLEN, które zlokalizowane są poza Zakładem Produkcyjnym w Płocku oraz dla osób wykonujących prace na terenie stacji paliw ustalane są z pracownikami ORLEN Eko sp. z o.o. 

Szkolenia dla kierowców autocystern

Szkolenia dla kierowców przeprowadzane są za pośrednictwem „kiosków multimedialnych” znajdujących się na terenie spółki.

Karty Bezpieczeństwa

Centrum Szkoleniowe

W obszarze PKN ORLEN funkcjonuje Centrum Szkoleniowe dedykowane pracownikom firm zewnętrznych, realizujących prace na terenie zakładów produkcyjnych spółki. W jego ramach przeprowadzana jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej pracowników.

Szkolenie i weryfikacja wiedzy teoretycznej realizowane jest w następujących dziedzinach: BHP, branża mechaniczna, branża elektryczna oraz zagrożenia lokalne występujące na terenie instalacji produkcyjnych PKN ORLEN.

Wiedza pracowników sprawdzana jest w zakresie m.in. ogólnych zasad i praktyk prowadzenia prac w reżimie remontowym, obowiązujących standardów BHP, podstawowych zagrożeń występujących na terenie instalacji, rodzajów stosowanych środków ochrony indywidualnej oraz narzędzi pracy.

Firmy posiadające dostęp do zakładki E-pracuś zgłaszają się poprzez aplikację.  Wszelkie pytania proszę kierować mailowo na adres: centrum.szkoleniowe@orlen.pl