Pracownicy

Emerytowani pracownicy

Firma oferuje szeroki pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Wysokość świadczeń oraz zasady ich przyznawania określa Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej.

Byli pracownicy mogą otrzymać:

 • ​Dofinansowanie do:
  wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego,
  wypoczynku dzieci i młodzieży,
  wyprawki szkolnej.
 • Upominki świąteczne dla dzieci – karty przedpłacone.
 • Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym niepełnosprawnego dziecka razem z opiekunem / rehabilitacji stacjonarnej niepełnosprawnego dziecka.
 • Dofinansowanie w formie zapomogi losowej do pobytu w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym. 
 • Zwrotne pożyczki na remont domu lub mieszkania.

W trudnej sytuacji rodzinnej lub w przypadku choroby byłego pracownika lub najbliższego członka rodziny istnieje możliwość wnioskowania o bezzwrotną zapomogę.

Do pobrania:

W 15 miastach w Polsce działają Rady Klubu Seniora, zrzeszające i integrujące środowisko byłych pracowników PKN ORLEN i Spółek, z którymi podpisana jest umowa o wspólnej działalności socjalnej.

Rady Klubu w ramach przyznanych środków i zgodnie z Rocznym Planem Pracy oraz obowiązującym Regulaminem organizują:

 • spotkania kulturalno-oświatowe
 • wycieczki


Wykaz działających Rad Klubów Seniora:
 

 1. Białystok – tel. 605-199-789,
 2. Gdańsk – tel. 605-199-822,
 3. Katowice, Kędzierzyn-Koźle – tel. 605-198-608,
 4. Kielce – tel. 605-199-228,
 5. Kraków – tel. 605-198-455,
 6. Lublin – tel. 605-192-076,
 7. Łódź – tel. 605-198-151,
 8. Płock – tel. 605-192-215,
 9. Poznań – tel. 605-198-589,
 10. Rzeszów – tel. 605-198-234,
 11. Słupsk – tel. 605-199-796,
 12. Szczecin – tel. 605-198-600,
 13. Włocławek – tel. 605-199-754,
 14. Warszawa – tel. 605-199-795,
 15. Trzebinia – tel. 24/201-01-52.

 

Wszelkich informacji związanych z Funduszem udzielają:

 • Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi / ORLEN Klub
  ul. Gałczyńskiego 12, 09-400 Płock
  tel. (24) 266 29 20, (24) 266 29 22
  e-mail: ewa.workiewicz2@orlen.pl 
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
 • Biuro Obsługi Pracowników / Zespół Obsługi Bezpośredniej,
  ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
  bud. 05 pok. 16, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
  tel. (24) 367 55 50
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00