o firmie

Emerytowani pracownicy

Firma oferuje szeroki pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Wysokość świadczeń oraz zasady ich przyznawania określa Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej.

Byli pracownicy mogą otrzymać:

 • ​Dofinansowanie do:
  wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego,
  wypoczynku dzieci i młodzieży,
  wyprawki szkolnej.
 • Upominki świąteczne dla dzieci – karty przedpłacone.
 • Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dziecka z niepełnosprawnością z opiekunem lub rehabilitacji stacjonarnej dziecka z niepełnosprawnością.
 • Dofinansowanie w formie zapomogi losowej do pobytu w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym. 
 • Zwrotne pożyczki na remont domu lub mieszkania.

W trudnej sytuacji rodzinnej lub w przypadku choroby byłego pracownika lub najbliższego członka rodziny istnieje możliwość wnioskowania o bezzwrotną zapomogę.

Do pobrania:

W 17 miastach w Polsce działają Rady Klubu Seniora, zrzeszające i integrujące środowisko byłych pracowników ORLEN i spółek, z którymi podpisana jest umowa o wspólnej działalności socjalnej.

Rady Klubu w ramach przyznanych środków i zgodnie z Rocznym Planem Pracy oraz obowiązującym Regulaminem organizują:

 • spotkania kulturalno-oświatowe
 • wycieczki


Wykaz działających Rad Klubów Seniora:
 

 1. Białystok – tel. 605-199-789
 2. Gdańsk – tel. 605-199-822
 3. Katowice, Kędzierzyn-Koźle – tel. 605-198-608
 4. Kielce – tel. 605-199-228
 5. Kraków – tel. 605-198-455
 6. Lublin – tel. 605-192-076
 7. Łódź – tel. 605-198-151
 8. Płock – tel. 605-192-215
 9. Poznań – tel. 605-198-589
 10. Rzeszów – tel. 605-198-234
 11. Słupsk – tel. 605-199-796
 12. Szczecin – tel. 605-198-600
 13. Włocławek – tel. 605-199-754
 14. Warszawa – tel. 605-199-795
 15. Trzebinia – tel. 24/201-01-52
 16. Nowa Wieś Wielka
 17. Jedlicze

 

Wszelkich informacji telefonicznie udzielają:

 • Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi i Świadczeniami Pracowniczymi / ORLEN Klub
  ul. Gałczyńskiego 12, 09-400 Płock
  tel. (24) 266 29 20, (24) 266 29 22
  e-mail: ewa.workiewicz2@orlen.pl 
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

  Bezpośrednia obsługa interesantów w: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.00-13.00
 • Biuro Obsługi Pracowników / Zespół Obsługi Bezpośredniej,
  ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
  bud. 05 pok. 16, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
  tel. (24) 367 55 50
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00