o firmie

Emerytowani pracownicy

Firma oferuje szeroki pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Wysokość świadczeń oraz zasady ich przyznawania określa Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej.

Byli pracownicy mogą otrzymać raz w roku:

 • Dofinansowania do wypoczynku (wniosek nr 8),
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży (wniosek nr 9),
 • Dofinansowanie do wyprawki szkolnej (wniosek nr 10),
 • Upominki świąteczne dla dzieci – karty przedpłacone (wniosek nr 11),
 • Dofinansowanie w formie zapomogi losowej do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dziecka z niepełnosprawnością z opiekunem lub rehabilitacji stacjonarnej dziecka z niepełnosprawnością (wniosek nr 12),
 • Bezzwrotne zapomogi losowe w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego byłego pracownika lub najbliższego członka rodziny (wniosek nr 12),
 • Dofinansowanie w formie zapomogi losowej do pobytu w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym (wniosek nr 12), 
 • Zwrotne pożyczki na remont domu lub mieszkania (wniosek nr 13),
 • Dofinansowanie-wsparcie rodziny dedykowany osobom o najniższych dochodach (wniosek nr 14).

Do pobrania:

W 20 miastach w Polsce działają Rady Klubu Seniora, zrzeszające i integrujące środowisko byłych pracowników ORLEN i spółek, z którymi podpisana jest umowa o wspólnej działalności socjalnej.

Rady Klubu w ramach przyznanych środków i zgodnie z Rocznym Planem Pracy oraz obowiązującym Regulaminem organizują aktywności kulturalno-oświatowe:

 • spotkania,
 • wycieczki,
 • wyjazdy wczasowe.


Wykaz działających Rad Klubów Seniora:

 1. Białystok – tel. 605-199-789
 2. Gdańsk – tel. 605-199-822
 3. Gdańsk (ex LOTOS) – tel. 887-520-128
 4. Jedlicze – tel. 605-092-256
 5. Katowice, Kędzierzyn-Koźle – tel. 605-198-608
 6. Kielce – tel. 605-199-228
 7. Kraków – tel. 605-198-455
 8. Lublin – tel. 605-192-076
 9. Łódź – tel. 605-198-151
 10. Nowa Wieś Wielka – tel. 885-051-266
 11. Olsztyn – tel. 885-438-220
 12. Płock – tel. 605-192-215
 13. Poznań – tel. 605-198-589
 14. Rzeszów – tel. 605-198-234
 15. Słupsk – tel. 605-199-796
 16. Szczecin – tel. 605-198-600
 17. Trzebinia – tel. 605-518-999
 18. Warszawa – tel. 605-199-795
 19. Włocławek – tel. 605-199-754
 20. Włocławek (ANWIL S.A.) – tel. 887-060-908
   

Wszelkich informacji telefonicznie udzielają:

 • Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi i Świadczeniami Pracowniczymi / ORLEN Klub
  ul. Gałczyńskiego 12, 09-400 Płock pok. nr 3 i 3a
  tel. (24) 266 29 20, (24) 266 29 22
  e-mail: ewa.workiewicz2@orlen.pl 
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

  Bezpośrednia obsługa interesantów w: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.00-13.00
 • Biuro Obsługi Pracowników / Zespół Obsługi Bezpośredniej,
  ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
  bud. 05 pok. 16, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
  tel. (24) 367 55 50
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00