Pracownicy

Troska o pracowników

Firma oferuje szeroki pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownicy mogą otrzymać:

 • Dofinansowanie do:
  • wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego
  • opieki nad dzieckiem
  • wypoczynku dzieci i młodzieży
  • wyprawki szkolnej
  • zajęć sportowo-rekreacyjnych, rehabilitacyjnych oraz działalności kulturalno-oświatowej
  • wsparcia rodziny
 • Upominki świąteczne dla dzieci – karty przedpłacone
 • Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym niepełnosprawnego dziecka razem z opiekunem
 • Zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe

W trudnej sytuacji rodzinnej lub w przypadku choroby pracownika lub najbliższego członka rodziny istnieje możliwość wnioskowania o bezzwrotną zapomogę, w formie pieniężnej lub rzeczowej lub ubiegania się o wsparcie ze środków Fundacji ORLEN.

Ważne miejsce w działalności Firmy zajmuje troska o zdrowie pracowników, którzy mają dostęp do wszechstronnej  opieki  medycznej, w tym możliwości skorzystania z dedykowanych programów profilaktycznych.

PKN ORLEN jako pracodawca przyjazny rodzinie

Firma dedykuje pracownikom i ich rodzinom szereg dodatkowych świadczeń (poza uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem, wynikającymi z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy PKN ORLEN S.A.), które tworzą razem projekt pod nazwą Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Inicjatywy wchodzące w skład projektu:

 • ​Firmowy żłobek w Płocku,
 • Udogodnienia związane z czasem pracy:​
  • Dodatkowa przerwa na karmienie w wymiarze 1 godziny dziennie dla pracownicy karmiącej dziecko piersią,
  • Dodatkowe dwa dni na opiekę dla pracownika wychowującego dziecko do 3 roku życia,
  • Dodatkowe dwa dni na opiekę dla rodzica / opiekuna wychowującego dziecko niepełnosprawne w wieku od 4 do 24 lat,
 • ​Pokoje do karmienia dziecka,
 • Zwolnienie z obowiązku stawienia się w miejscu pracy w danym dniu i świadczenie „pracy w domu”,
 • Możliwość włączenia do opieki medycznej członków najbliższej rodziny – współmałżonka lub partnera/ki oraz dzieci do 25. roku życia,
 • Upominek dla pracowników, którym urodziło się dziecko,
 • Informacje z życia Firmy przesyłane na adres domowy do osób przebywających na urlopach macierzyńskich / tacierzyńskich / rodzicielskich / wychowawczych.