o firmie

Troska o pracowników

Firma oferuje szeroki pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownicy mogą otrzymać:

 • Dofinansowanie do:
  • wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego
  • wypoczynku dzieci i młodzieży
  • wyprawki szkolnej
  • wsparcia rodziny
 • Upominki świąteczne dla dzieci – karty przedpłacone
 • Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dziecka z niepełnosprawnością z opiekunem lub rehabilitacji stacjonarnej dziecka z niepełnosprawnością oraz rehabilitacja stacjonarna Pracownika z niepełnosprawnością
 • Zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe

W trudnej sytuacji rodzinnej lub w przypadku choroby pracownika lub najbliższego członka rodziny istnieje możliwość wnioskowania o bezzwrotną zapomogę, w formie pieniężnej lub rzeczowej lub ubiegania się o wsparcie ze środków Fundacji ORLEN.

Ważne miejsce w działalności Firmy zajmuje troska o zdrowie pracowników, którzy mają dostęp do wszechstronnej opieki medycznej, w tym możliwości skorzystania z dedykowanych programów profilaktycznych.

 

ORLEN jako pracodawca przyjazny rodzinie

Firma dedykuje pracownikom i ich rodzinom szereg dodatkowych świadczeń (poza uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem, wynikającymi z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy ORLEN S.A.), które tworzą razem program pod nazwą Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Inicjatywy wchodzące w skład projektu:

 • Firmowy żłobek w Płocku,
 • Udogodnienia związane z czasem pracy:
  • Dodatkowa przerwa na karmienie w wymiarze godziny dziennie dla pracownicy karmiącej dziecko piersią,
  • Dodatkowe dwa dni na opiekę dla pracownika wychowującego dziecko do 3. roku życia,
  • Dodatkowe dwa dni na opiekę dla rodzica / opiekuna wychowującego dziecko z niepełnosprawnością,
  • Dodatkowe dwa dni na opiekę nad innym członkiem rodziny (rodzicami/teściami/dziadkami/współmałżonkiem/partnerem/dzieckiem powyżej 14 lat)
 • Upominek dla pracowników, którym urodziło się dziecko,
 • Pokoje do karmienia dziecka,
 • Udział w akcji Dwie Godziny dla Rodziny/dla Człowieka
 • Możliwość włączenia do opieki medycznej członków najbliższej rodziny – współmałżonka lub partnera/ki oraz dzieci do 25. roku życia,
 • Informacje z życia firmy przesyłane na adres domowy do osób przebywających na urlopach macierzyńskich / tacierzyńskich / rodzicielskich / wychowawczych.