Wsparcie organizacji ratowniczych

Długofalowe i kompleksowe wsparcie ORLEN pozwala na doposażenie jednostek ratowniczych w niezbędny sprzęt, a przez to na skuteczniejszą pomoc potrzebującym.

Od lat wspieramy w codziennej pracy służby ratownicze krajów całej Polsce. Współpracujemy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Płocku. Zapewniamy im środki na zakup paliwa, ułatwiając tym samym szybkie docieranie do poszkodowanych oraz bezpieczny transport uratowanych osób. 

Wspieramy Zawodowe i Ochotnicze jednostki Straży Pożarnej. Łącznie, w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych”, w ciągu 18 lat strażacy otrzymali dofinansowanie w wysokości 12 mln zł. Przeznaczono je m.in. na sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.