Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 12.06.2000