Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 14.10.2005