Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 30.12.2004