Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 24.06.2004