Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 28.06.2004