Nr 10/1999  | 2-11-1999

Został uruchomiony ciąg 11 na Polietylenie II

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.), Zarząd PKN S.A. informuje, że dnia 31.10.1999 r. o godz.2:00 w nocy został uruchomiony ciąg 11 na Polietylenie II. Ciąg ten był w postoju związanym z awarią, która miała miejsce 18.08.99 r. na ciągu 12. Na ciągu tym produkuje się polietylen LD w ilości 7 t/h. Instalacja pracuje stabilnie, a produkt spełnia warunki techniczne.