Nr 12/1999  | 3-11-1999

Zarząd zwołał NWZA

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.) oraz z § 42 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz.U. Nr 163, poz. 1160 ) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w drodze uchwały z dnia 27 października 1999 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 listopada na godzinę 12:00.