Nr 14/1999  | 3-11-1999

Wybór biegłego rewidenta

Zgodnie z art. 81 ust.1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 2 listopada br. Rada Nadzorcza PKN S.A. postanowiła w drodze Uchwały Nr. 62/III/99 wybrać na biegłego rewidenta firmę Arthur Andersen Sp. z o.o.