Nr 15/1999  | 3-11-1999

Zarząd PKN S.A. uchwalił dokonanie inwestycji kapitałowej związanej ze zwiększeniem zaangażowania w kapitale akcyjnym spółki POLKOMTEL S.A.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz.754 z późniejszymi zmianami) Polski Koncern naftowy S.A. informuje, że w dniu 2 listopada 1999 roku Zarząd PKN S.A. uchwalił dokonanie inwestycji kapitałowej związanej ze zwiększeniem zaangażowania w kapitale akcyjnym spółki POLKOMTEL S.A. w ramach prawa pierwokupu akcji pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie tej inwestycji na podstawie § 8, ust.12, pkt.7 Statutu Spółki PKN S.A.