Nr 19/1999  | 19-11-1999

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Zgodnie z art.81 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118, poz 754 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Polskiego koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 1999 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 141 ust. 2 Regulaminu Giełdy oraz § 3 Uchwały Nr 288/97 Zarządu Giełdy z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie zasad określania systemu notowań dla akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego, szczególnych warunków wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych oraz wytycznych praktyki tego obrotu ( z późn. zm.), podjął Uchwałę Nr 557/99 w sprawie określenia systemu notowań akcji spółki PKN S.A., na mocy której postanowił, że akcje PKN S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych począwszy od pierwszej sesji notowań akcji tej spółki w systemie kursu jednolitego. Jednostka transakcyjna dla akcji spółki PKN S.A. wynosi 100 akcji.