Nr 2/1999  | 22-10-1999

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Zgodnie z art.81 ust.1 pkt.3 Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami), Polski Koncern Naftowy S.A. informuje, że osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd jest Pan Dariusz Grębosz – Dyrektor Biura Kontaktów z Inwestorami (tel. kontaktowy 24-365-33-90).