Nr 20/1999  | 19-11-1999

Opinia biegłych rewidentów

Zgodnie z art. 81 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118, poz.754 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 1999 roku do Sądu Rejonowego w Płocku - Wydział Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa została złożona opinia biegłych rewidentów z dnia 19.11.1999 r. w sprawie zbadania sprawozdania Zarządu Spółki PKN S.A. w przedmiocie podwyższenia kapitału akcyjnego. Biegli rewidenci swoją opinią uznali Sprawozdanie Zarządu PKN S.A. za prawdziwe i dokładne co do przedmiotu wkładów niepieniężnych.